הנרות הללו, חג החנוכה

15 בדצמבר 1949

מבוא: גיליון זה עוסק בחג החנוכה מזוויות שונות ובהקשרים שונים. המאמרים בגיליון עוסקים בדיני החג, בנרות החנוכה, בחשמונאים ובניסים. הגיליון מלא במחקר, שירה, ודברי הגות המוסיפים כולם דברי ערך על חג החנוכה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - שרשרת הגבורה 3
ברכת הנר, הנרות הללו 4
הרב הראשי לצ.ה.ל - דיני חנוכה לחייל 5
מדברי חז״ל - אורות 9
הרב י. ל. הכהן מימון - שיח שרפי קודש 11
הרמב״ם - מצוה חביבה 13
הרב ד"ר נ. וואהרמן - נרות החנוכה 14
גצים 15
הרב מ.צ. נריה - לאור הנרות 16
א. פירשמיין - באור נשמתנו (שיר) 17
דוד כהן - נר ביער 18
פ. אביגדור - מנורת המאור החיה 20
ש. ז. שרגאי - בימי מתתיהו — מגלת אנטיוכס — מאי חנוכה 23
הרב מרדכי הכהן - חג האורות־ חג הצבא 31
ד. שמעוני - חנוכה תש״ח (שיר) 32
א. מלמט - מלחמת החשמונאים באספקלריה ימינו 34
מאגדות החשמונאים 37
נתן הלוי - עוג'ה אל חפיר בידינו 40
יצחק גולדשלג - נס וסמל 43
ד"ר ש. ב. אולמן - על הנסים 45
א. מ. ליפשיץ - חג החשמונאים 47
זיקים 50
מ. ש. גשורי - לחסידים מזמור 51
מעוז צור (תוים) 52
ד. אבישר - מנהגי חנוכה בעדות המזרח 53
א. הפנר - שיר 55
ואלה תולדות 56