גיליון 31 במרץ 1950

נושא הגליון חג החרות

מבוא: גיליון זה, המוקדש כולו לחג הפסח, כולל בתוכו מאמרים רבים על נושא חג-הפסח על הבטיו השונים. הגיליון מחולק לנושאים שונים. שיעבוד גאולה, פסח, מצה, מרור, ניסים ופסח בהקשר לירושלים עיר הקודש. המאמרים בגיליון מתייחסים כל אחד לנושא אחר ומעמיקים בו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן גאולת עולם 3
דיני פסח לחייל 5
הרב י. ל. מימון מדרשי חכמים יציאת מצרים 21
ד. בן גוריון לדורותיכם 22
הרב מ. בר אילן (זצ״ל) פסח לדורות 23
הרב מ.א. עמיאל זצ״ל שיר השירים 25
א. מ. ליפשיץ מועד צאתך ממצרים 27
יעקב רמון פעמי אביב (שיר) 28
שלמה הורניק משה ואליהו 29
ח. חמיאל כוסו של אליהו 31
מדרשי חכמים 32
(אמרי חז״ל) "סדר" של פסח 33
מצוה לספר / (קטע) 34
אנשיל כ״ץ ערבי פסחים 35
הרב א. גייפלד ארבע כוסות – ארבע תקופות 39
ש. י. עגנון כל דכפין 41
ד"ר א. י. בראוור "סדר" עם חיילים בתורכיה 44
שמואל הכהן שביבים 47
מ. ריבלין סדר בלגיון 48
מדרשי חכמים 50
מרן הרב קוק זצ״ל מצה זו 51
דוד שמעוני מצות מצוה (שיר) 52
פנחס פלאי אפית מצות בירושלים 53
דוד כהן בסוד שיח חסידים: הא לחמא עניא 55
מ. י. בר־און שמורה 56
ח. ל. זוטא כיצד היו אופים 59
מ. פראגר כזית מצה במחנה השמדה 62
הרב ש. י. זוין פסח ברוסיה הסוביטית 67
ש. רטהויזר מרד גיטו וורשא 70
שאול רז הפסח האחרון בכפר עציון 73
יונה כהן פסח בירושלים הנצורה והלוחמת 76
ב. אבנרי בליל שמורים 80
ד. בן גוריון סוד הגבורה היהודית 84
הרב י. ל. מימון ערב פסח על יד הכותל המערבי 88
י. ד. קמזון ירושלים בימי חג ומועד 92
על מצות ומרורים יאכלוהו 94