שלשה כתרים, חג השבועות

21 במאי 1950

מבוא: גיליון זה עוסק בחג השבועות והוא מלא במאמרים הסוקרים את החג מזוויות שונות. המאמרים בגיליון עוסקים בדיני החג, מנהגים, הווי, ומסורת קשורה לשבועות. בנוסף, חלק מהמאמרים עוסקים בדוד המלך ובתורה עצמה.

תוכן העניינים