אבל ונחמה, ט באב

23 ביולי 1950

מבוא: גיליון זה שצא לרגל ט באב עוסק באבל ונחמה. המאמרים בגיליון סוקרים נושא זה מזוויות שונות ומסתכלים על תקופות שונות לאורך ההיסטוריה של העם היהודי בו הוא שאב מקור נחמה או התכסה באבל. זאת בדגש על אבל ונחמת ציון. בגיליון מאמרים, מימרות חז"ל ושירים.

תוכן העניינים
הרב ש. גורונצ׳יק - בליל זה (פתח דבר) 3
דיני ט׳ באב לחייל 6
הרב ש. י. זוין - ט׳ באב בהלכה 12
דברי תנ״ך וחז״ל - מסכת החורבן 19
אלעזר בן יאיר - ולא עבדים לעבדים 28
הרב ברלין ז״ל - חורבן מלא ונחמה שלמה 29
הרב א. י. קוק ז״ל - נחמו נחמו עמי 30
יוסף פטאי - ברכה לשבת נחמו (שיר) 32
ר׳ יהודה הלוי - ציון הלא תשאלי 33
הרב י. ל. הכהן מימון - בליל זה 36
ר׳ מאיר בז יחיאל - קינה 36
הרב י. ניסנבוים - על מה חרבה הארץ 38
א. הלוי - ליל ט׳ באב על יד ה״כתל" 41
מפי איש ירושלים - החורבן האחרון 43
נחמת ציון 45
פרקי תנ״ך וחז״ל 46