גיליון 22 במרץ 1951

נושא הגליון מגילת אסתר ופרקים לפורים

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הפורים. המאמרים בגיליון בוחנים את החג באופנים שונים ומזוויות שונות. הגיליון מחולק לחלקים שונים העוסקים בדיני חג הפורים, בקריאת המגילה, במשלוח המנות ובפרודיות של פורים. בגיליון מדרשים, מאמרים ושירים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן ימי הפורים 3
הרב הראשי לצ.ה.ל דיני פורים לחייל 6
ברכות לפני קריאת המגילה 14
הברכות אחרי קריאת המגילה 34
שושנת יעקב 35
קריאת התורה לפורים 36
הרב י. ל. מיימון פורים וארץ ישראל 38
מדרשי חז״ל לפורים 41
יצחק אלפסי פורים בתולדות ובתפוצות ישראל 44
רבי שלמה אבן גבירול ככלות ייני (שיר) 47
הרב ש. י. זוין פורים ברוסיה 48
מ. בן יחזקאל מיגון לשמחה 51
אמרות 55
מיכל רבינוביץ פרודיות של פורים 56
מסכת פורים 63