גיליון 5 בדצמבר 1951

נושא הגליון מעוז, לחג החנוכה

מבוא: גיליון זה, היוצא לרגל חג החנוכה, מוקדש לנושאים שונים הקשורים לחג זה. המאמרים בגיליון עוסקים במהות חג החנוכה, בדינים שונים ובחנוכה בראי ההיסטוריה. חלק גדול מהגיליון מוקדש לחשמונאים ולמלחמותיהם ולנרות בהקשרים שונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן אורות הקודש 3
דיני חנוכה 5
הרב מ. הכהן מהות חג החנוכה 10
שביבים 12
קטעים 13
מרד המכבים 18
ב. קנאל יהוחנן הורקנוס 20
מלמט האסטרטגיה במלחמות המכבים 23
מ. נרקיס מטבעות החשמונאים 26
ש. שילוביצקי בימים ההם בזמן הזה 27
הרב ש. זוין חגי כסלו 29
צרור לחנוכה 34
י. שמעוני ניני המכבים (שיר) 37
ש. רז חנוכה במצודת עציון 38
יצחק אלפסי בסער מלחמה 42
ע. גלילי קרב עיראק מנשיה 45
ש. שלום שהחינו 50
ד. שמעוני אל קברות המכבים 51
דה־פריס מיומנו של נר 53
אבותינו ספרו לנו 56
י. קצנלסון הגבור בלב (שיר) 58
בן־און מנורת החנוכה 59
מ. כץ אל נרות החנוכה (שיר) 62