גיליון 8 באפריל 1952

נושא הגליון גאולים, חג הפסח

מבוא: גיליון זה עוסק בחג הפסח ומלא במאמרים שונים העוסקים בחוקי הפסח, באגדות על החג, בבחינה היסטורית של מוטיבים שונים בחג ובליל הסדר בהיבטים שונים. בנוסף, מוקדש חלק מהגיליון לשירים וסיפורים הקשורים בחג הפסח.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן ספירות הקודש 3
הרב י. ברמן חקת הפסח 5
שביבים 8
לקט 9
מסע ישראל ממצרים 16
צבא ישראל בימי קדם 19
ח. גבריהו צבא מצרים 22
ד"ר ש. שלזינגר פסח בצבא פרס 27
ברוך קנאל השקל 29
שמעון טברסקי עלילת הדם 32
ש. ט. אבותינו ספרו לנו 36
ד"ר י. מוריאל מנהגי ליל הסדר 37
מ. אוריין ה״הגדה״ ומקורותיה 40
י. גן־צבי מרד הגיטו 45
א. שמואל חג הגאולה בפלוגה הנצורה 49
י. בן־שלמה הרהורים על החירות 51
יעקב כהן מצות (שיר) 53
י. בן־צבי הפסח אצל השמרונים 55
טל לפסח שחל בשבת (שיר) 58
מ. בן־יחזקאל כוסו של אליהו 60