גיליון 29 במאי 1952

נושא הגליון הלולים, חג השבועות

מבוא: גיליון זה עוסק בחג השבועות. הוא מלא במאמרים הסוקרים את החג מזוויות שונות. עיקר ההתמקדות של הגיליון הוא בפן ההיסטורי, במצוות הביכורים ובמלך דוד. בגיליון ישנם גם סיפורים ושירים הנוגעים כולם לחג השבועות ועוסקים בו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן חג התורה והמלכות 3
דיני שבועות לחיל 5
לקט 7
ח. גבריהו הר סיני — זיהויו הגיאוגרפי 10
י. בן אבני מחנה ישראל — מבנהו האיסטרטגי 15
מ. גוטסמן חגיגות ושמחות בישראל ובירושלים 17
שביתה מקרב בחג התורה 22
חג השבועות בחי״ל 24
ד"ר י. ברגמן ה׳ ירד על ההר באש 26
שמעון טברסקי מוסר ומלחמה בכתבי הקודש 28
א. ברבי נתן טנא ביכורים (שיר) 32
ש. בן­־ציון ביכורים מלוד 34
פרשת הבאת הביכורים 36
ד"ר א. קמינקא מתי חוברה מגילת רות? 37
י. פיכמן רות המאביה 40
ב. ב. סילקינר רות (שיר) 42
י. אליצור ״איש הדמים״ 43
ב. קדמוני המלך דוד ומלחמותיו 46
י. אפרת כנורו של דוד (שיר) 50
ש. מלצר מעשה הרב ובעל־עגלה 51
ש. י. עגנון סיפורים של שבועות 54
ש. שלום בחג השבועות (שיר) 54
אבותינו ספרו לנו 58
מ. מני חג הקציר 61
ש. ט. שביבים 62