ימים נוראים וחג הסוכות 1952

19 בספטמבר 1952

מבוא: גיליון זה עוסק בימים הנוראים וחג הסוכות, יש בו שפע מאמרים הבוחנים נושאים שונים מזוויות שונות הקשורים לפרק זמן זה ומחדשים חידושים שונים. המאמרים בגיליון מתרכזים בחודש אלול ובסליחות ומוקדש לו מקום נרחב ליום כיפור ונושא התשובה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חשבונו של עולם 3
מאוצר קדמונים 6
פרופ׳ ש.ד. גויטין - ראש השנה בתנ״ך 8
ד. שמעוני - אלול (שיר) 11
צבי קארל - השופר ככלי מלחמה 13
א. ל. גלמאן - ונתנה תוקף קדושת היהדות 15
ז. י. אנכי - אלול 17
דב קמחי - סליחות 20
מ. פראגר - ימים נוראים בעיר הנצורה 23
מפיהם ומפי כתבם 25
ש. ט. - שביבים 26
מאוצר הקדמונים 28
ד"ר י.ר. עציון - התשובה 32
יעקב כהן - שעת נעילה (שיר) 33
ק. רבקה - יום כפור בין החורבות 34
ד. אחיקם - יום כפור בשדה 37
י. אבי־גלעד - ציור דמיוני של ירושלים 42
א. ג - במדבר 43
אבותינו ספרו 44
סוכה זו 47
בראי הדורות 51
הרב ק. פרנקל - חג האסיף 54
ד"ר ש. ז. כהנא - מצות הקהל 57
פ. רוזנטל - שבט כושי חוגג חג הסוכות 61
ח. גוטסמן - העליה לעיר הבחירה בחג הסוכות 63
ריא״ף - סוכות תש״ח — הפריצה לנגב 65
עיונים במסכת סוכה 67
ש. ט. - ניצוצות 73
י. גולדשלאג - שמחת תורה 74
מפי העם 76