בכורים, חג השבועות

19 במאי 1953

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות ולנשוא הביכורים. הגיליון מחולק לשלושה שערים. הגיונות: העוסק במעמד הר סיני. בתחום ההלכה: בו מאמרים הקשורים להלכה ומצוות בחג השבועות. באספקלריה היסטורית: בו מאמרים העוסקים בפן ההיסטורי של החג ופרקי הווי: העוסקים בתפילה והווי כללי הקשור לחג. ארבעת שערים אלו מרכיבים ומשלימים את הגיליון.

תוכן העניינים
ר' י. הקליר - אנכי ד' (שיר) 2
החג בתנ״ך 3
מאוצר הקדמונים 4
שביבים 6
ר' יהודה הלוי - במעמד הגדול ההוא 7
ר' אבן־עזרא - עשרת הדברות 8
רמב״ם - משה ידבר בקול ד׳ 9
מרן הרב זצ״ל - צלילי שהמע של הנעשה ונשמע 10
הרב שלמה גורן - מחנה ישראל לאור ההלכה 11
הרב עמיאל זצ"ל - מטרת הספירה בזמננו 16
דוצ. ד. ליפשיץ - מצוות העומר 17
הרב י. ל. הכהן מימון - פרשת מתן תורה ומגילת רות 20
פנחס פלאי - תיקון ליל שבועות בירושלים 23
מ. שלמה - ״הר סיני״ ו״מדבר סיני״ 27
א. בן־אהרן - מלכות בית דוד 30
ח. מ. גבריהו - התורה כתבה ותרגומיה 34
אקדמות ומחברו 38
מאיר חובב - תפלות 41
דונש - "בלילה ההוא בתוך העמק" 43
י. אבן־חן - אותיות הוזות (שיר) 45
בשולי המצלמה - הכנסת ספר תורה לחיל אויר 46