גיליון 19 במאי 1953

נושא הגליון בכורים, חג השבועות

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות ולנשוא הביכורים. הגיליון מחולק לשלושה שערים. הגיונות: העוסק במעמד הר סיני. בתחום ההלכה: בו מאמרים הקשורים להלכה ומצוות בחג השבועות. באספקלריה היסטורית: בו מאמרים העוסקים בפן ההיסטורי של החג ופרקי הווי: העוסקים בתפילה והווי כללי הקשור לחג. ארבעת שערים אלו מרכיבים ומשלימים את הגיליון.

תוכן העניינים
ר' י. הקליר אנכי ד' (שיר) 2
החג בתנ״ך 3
מאוצר הקדמונים 4
שביבים 6
ר' יהודה הלוי במעמד הגדול ההוא 7
ר' אבן־עזרא עשרת הדברות 8
רמב״ם משה ידבר בקול ד׳ 9
מרן הרב זצ״ל צלילי שהמע של הנעשה ונשמע 10
הרב שלמה גורן מחנה ישראל לאור ההלכה 11
הרב עמיאל זצ"ל מטרת הספירה בזמננו 16
דוצ. ד. ליפשיץ מצוות העומר 17
הרב י. ל. הכהן מימון פרשת מתן תורה ומגילת רות 20
פנחס פלאי תיקון ליל שבועות בירושלים 23
מ. שלמה ״הר סיני״ ו״מדבר סיני״ 27
א. בן־אהרן מלכות בית דוד 30
ח. מ. גבריהו התורה כתבה ותרגומיה 34
אקדמות ומחברו 38
מאיר חובב תפלות 41
דונש "בלילה ההוא בתוך העמק" 43
י. אבן־חן אותיות הוזות (שיר) 45
בשולי המצלמה הכנסת ספר תורה לחיל אויר 46