ימים נוראים וחג הסוכות 1953

9 בספטמבר 1953

מבוא: גיליון זה עוסק בימים הנוראים וחג הסוכות, יש בו שפע מאמרים הבוחנים נושאים שונים מזוויות שונות הקשורים לפרק זמן זה ומחדשים חידושים שונים. גיליון זה מיוחד מפני שבו ניתן מקום רחב לסיפורי חוויותיהם של חיילים ביחידות וחילות שונים המתעדים את שירותם במהלך הסליחות, יום הכיפורים, ראש השנה, ועוד.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצ.ה.ל 3
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 4
מאוצר חז״ל 6
הרב י. ל. הכהן מימון - ראש השנה 7
הרב שלמה גורן - אהבת ישראל 8
הרב צבי יהודה הכהן קוק - הברו נושאי כלי ה׳ 14
י. צ. רימון - תשרי וחגיו 16
פנחס פלאי - שנה חדשה (סיפור) 17
י. מאיר - סליחות במירון 28
אלתר ולנר - מסע הסליחות 30
משה בזק - ראש השנה בבסיס נח״ל 32
שמעון אחיטוב - ימים נוראים בגדוד 33
י. אבן־חן - התנדבותו של דוד במסע הפלוגה 34
מאוצר חז"ל 40
דוצנט חיים ליפשיץ - אורות התשובה 41
י. אדלשטיין - תפלה לחייל (שיר) 43
צבי קפלן - בבית הכנסת הצבאי 46
יצחק ד״ש - דיסקית זיהוי 48
משה מיבסקי - יום הכפורים במחנה 50
מאוצר חז״ל 52
הרב מרדכי הכהן - פעמי רגלי ושמחת בית השואבה 53
מאיר חיבב - במסך של ענני כבוד 64
שמואל בזק - סוכות בשבי 66
מאוצר חז״ל 72
ר/סרן מרדכי פירון - החיים הדתיים בצ. ה. ל. בתשי״ג 74
י. אהרוני - ערב תנכ״י בחיל האויר 82
רפאל עדס - השבת בבסיס נח״ל 84
נפתלי קראוס - "חייתני" 85