שמונת ימי חנוכה

1 בדצמבר 1953

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג החנוכה ובו מאמרים רבים העוסקים וחוקרים נושאים שונים הקשורים לחג זה דרך מסה ועיון, סיפור ורשימה, מחזה ושיר. בנוסף, חלק מהגיליון מוקדש לסיפורים אישיים של חיילים על חנוכה בצה"ל.

תוכן העניינים
בימי מתתיהו 3
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - מלחמת החשמונאים לאור ההלכה 6
פרופ׳ יוסף קלוזנר - שלושת הגורמים למלחמת החשמונאים 14
חיים חמיאל - למהותה של חנוכה 20
מ. בן־חנוך - חנוכה 23
צ. מ. רבינוביץ - כשרות ושבת במלכות החשמונאים 25
הרב מרדכי הכהן - בנקרת הצור 27
י. אבן־חן - המלחמה בהרים 34
סרן שי הרמתי - ״כי אם ברוחי״ 39
דוצנט חיים ליפשיץ - חנוכת-האדם 43
סרן ש. שילוביצקי - חג האורים 47
אורים 48
סמל י. ד״ש - בעת מסד 51
טור. י. בר־צבי - חנוכה בערבה 53
רבט. א. צימרמן - נר ראשון של חנוכה במשלט 54
סגן/מ. ל. זלמנוב - חנוכה בבסיס 55
י. שמשלביץ - חנוכה בחיל המלואים 57
טרש. בלהה לנדמן— אביבה ברושי - מסכת לחנוכה 58
צבי - שיר 63