חג הפסח 1954

16 באפריל 1954

מבוא: גיליון זה, המוקדש כולו לחג הפסח, כולל בתוכו מאמרים רבים על נושא חג-הפסח על הביטיו השונים. בגיליון מופיעים מאמרים על ההגדה, על מצוות אכילת מצות, על מנהגים שונים ואף על ההקשר של פסח למדע המודרני.

תוכן העניינים
חג הפסח 3
מנחם - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - גאולת ישראל 6
הרב ש. י. זוין - ערב פסח שחל בשבת 17
יעקב ברונר - עבדים היינו… ויוציאנו 19
מ. צינוביץ - מרד המכבים בהגדה 21
ח. חמיאל - טעם אכילת מצה בפסח 23
ד"ר י. ברנד - יציאת מצרים לאור המדע 27
הרב מרדכי פירון - מצרים בימי יוסף 31
שפוך חמתך 35
פינחס פלאי - פסח נצורים (סיפור) 37
י. אבן־חן - הפסח הראשון בארץ 43
הרב מרדכי הכהן - העממיות שבחג הפסח 49
י. בן אמיתי - ההגדה עיטוריה וציוריה 57
י. מ. הלפרט - מנהגי פסח אצל יהודי המזרח 61
אלתר מאיר - הסדר עם החייל 64
יונה כהן - ארבעה פסחים 65
צבי קפלן - מבצע פסח 69
יעקב אביעד - בליל הסדר נהיה יחד 70