גיליון 16 באפריל 1954

נושא הגליון חג הפסח 1954

מבוא: גיליון זה, המוקדש כולו לחג הפסח, כולל בתוכו מאמרים רבים על נושא חג-הפסח על הביטיו השונים. בגיליון מופיעים מאמרים על ההגדה, על מצוות אכילת מצות, על מנהגים שונים ואף על ההקשר של פסח למדע המודרני.

תוכן העניינים
חג הפסח 3
מנחם מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן גאולת ישראל 6
הרב ש. י. זוין ערב פסח שחל בשבת 17
יעקב ברונר עבדים היינו… ויוציאנו 19
מ. צינוביץ מרד המכבים בהגדה 21
ח. חמיאל טעם אכילת מצה בפסח 23
ד"ר י. ברנד יציאת מצרים לאור המדע 27
הרב מרדכי פירון מצרים בימי יוסף 31
שפוך חמתך 35
פינחס פלאי פסח נצורים (סיפור) 37
י. אבן־חן הפסח הראשון בארץ 43
הרב מרדכי הכהן העממיות שבחג הפסח 49
י. בן אמיתי ההגדה עיטוריה וציוריה 57
י. מ. הלפרט מנהגי פסח אצל יהודי המזרח 61
אלתר מאיר הסדר עם החייל 64
יונה כהן ארבעה פסחים 65
צבי קפלן מבצע פסח 69
יעקב אביעד בליל הסדר נהיה יחד 70