חג השבועות 1954

6 ביוני 1954

מבוא: גיליון זה, המוקדש לחג השבועות מתאפיין בעיסוק בקישור בין התורה והמלכות. הגיליון עוסק בהתרחשויות בצורות שונות באהלי צה״ל, אם ביום־יום ואם בשעורי־תורה קבועים וארעיים. בנוסף, הגיליון מעלה מנהגים וזכרונות שנתברך בהם חג השבועות מימי סיני עד צאת הגיליון.

תוכן העניינים
הסבר לתמונות השער 2
חג השבועות 3
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - מלכות בית דוד 6
דר׳ יהושוע ברנד - הגרות בזמן בית שני 15
ידידיה - תורה חוזרת לאכסניה שלה 21
דר׳ י. בן ישראל - דודי לי ואני לו 29
הרב מ. פירון - יום עיון תורני 32
יום עיון כללי בגליל 32
דוד המלך 40
י. אבן חן - המלחמה הראשונה לדוד 41
הרב מ. הכהן - חג השבועות ביצירת העם 47
ח. חמיאל - זמן מתן תורתינו 55
יעקב ברונר - מאור תורה — מחזיר למוטב 60
י. גולדשלג - חג התורה והביכורים 63
מ. סטבסקי - לעת קציר 66
י. אביעד - שבועות תש״ח 69
אלתר מאיר - "החסיד״ 71