גיליון 27 בספטמבר 1954

נושא הגליון ימים נוראים וחג הסוכות 1954

מבוא: גיליון זה, המוקדש לימים נוראיים וחג הסוכות מחולק לשלשה שערים; כסה, עשור ואסיף. השערים מוקדשים לימי הדין, חג הסוכות ושמחת תורה. במסגרת זו יש בגיליון מאמרים, ספורים, פרקי הווי והגות מעניני דיומא, בנוסף לכך מוקדש מקום נרחב להווי הימים הנוראים וסוכות במחנות צ.ה.ל, ובצבאות העולם.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצ.ה.ל. לקראת השנה החדשה 3
משה מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן יום הדין לאור ההלכה 7
דונש הרנינו גויים עמו 15
הרב מ. הכהן הימים הנוראים — בפולקלור 19
הרב א. מאיר לנוסח תפילת מוסף של ר״ה 24
מ. ש. גשורי נגוני הימים הנוראים 25
ג. ד. פרוש נגון הימים הנוראים (שיר) 28
י. אביעד בראש השנה (שיר) 28
א. בן־מס ימים הנוראים בירושלים הנצורה 29
צ. יהודה ימים נוראים בבסיס אימונים 32
מ. יפה עם חילים יהודיים בבורמה 34
מ. בן יחזקאל התוכחה והברכה — סיפור 37
מנהגי חג אצל בני־ישראל בהודו 41
מאוצר חז״ל 44
י. א. זידמן סדר העבודה 45
י. כהן שעת נעילה (שיר) 50
י. גולדשלג בנתיב התשובה 51
י. אבן חן כל נדרי:(שיר) 52
מ. בן ישראל ביום הדין אי-שם 53
א. תרשיש כל נדרי בחפירה 55
הרב י. א. הכהן קוק זצ״ל הסוכה כמגן 58
ח. חמיאל החג במקרא 59
הרב י. ל. הכהן מימון הושענה רבה ושמחת תורה 65
מ. הלוי סוכות במחנה צבאי 66
מ. חובב החג בעמדות 69
ח. גבריהו אספקת המים לירושלים 72
י. אדלשטין הסתיו שחלף (סיפור) 77
רם רוזנשטין אלה שלא זכו 83
מ. בן שלמה ההווי הדתי בצ.ה.ל. בשנת תשי״ד 87