גיליון 26 מאי 1955

נושא הגליון חג השבועות 1955

מבוא: גיליון זה, המוקדש לחג השבועות מחולק לארבעה שערים: הוד קדומים, מתן תורה, בכורי קציר והגית בה, המשקפים ומבטאים את חג השבועות על גילוייו השוגים: חג הקציר והבכורים, זמן מתן תורתנו, יום לידתו ופטירתו של דוד המלך. המאמרים והנושאים שונים ומגוונים הם. אבל בהצטרפם יחד מתחברים הם לגיליון אחד, מסכת חג השבועות, על כל ההוד והתפארת, המחשבה וההגות, הרעיונות והסמלים הקשורים.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן מחיל אל חיל 4
הרב הראשי לצה״ל חג השבועות כחג התורה 5
הרב י. ל. מיימון מגילת רות ודוד המלך 11
פרופ׳ יוסף קלוזנר דוד מלך ישראל — דמות וסמל 14
רב אלוף ד"ר יגאל ידין המגילות הגנוזות, מהותן ומשמעותן 21
הרב מ. פירון תרגום השבעים 24
ד"ר נה' לנדאו מחשבת חג השבועות 29
בנו רותנברג מסע להר סיני 31
יצחק גולדשלג מעמד הר סיני 36
יעקב אביעד (וולנסקי) נעשה ונשמע (שיר) 38
דב סדן העולם שותק ומחריש 39
מ. ש. גשורי החקלאות בכתבי הקודש 45
ד"ר י. בראנד מכשירי חקלאות בימי קדם 50
ד"ר ח. חמיאל חג הקציר בתורה 55
י. אבן חן קוצרי הרמה מביאים בכורים 57
י. א. זיידמן שרטוטים למגילת רות 62
יצחק מאיר אתה ואני קדימה 65
חנן תרשיש הי"ד והגית בה חג הבכורים (שיר) 70
הרב מרדכי הכהן תקון ליל שבועות 71
דונש היו עוסקים בתורה כל הלילה 75
דוצנט חיים ליפשיץ דרכי תורה ותלמוד תורה בימינו 79
א. ז. תרשיש שבועות במערכת ירושלים 82
ש. יהלומי אקדמות נוסח ארחנגלסק 84