גיליון 16 בספטמבר 1955

נושא הגליון ימים נוראים וחג הסוכות 1955

מבוא: גיליון זה, המוקדש כבכל שנה לחג הסוכות ולימים הנוראים, בא אף הוא כקודמיו להבליט את האחדות שבין מדינת ישראל והיהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בנושאים הקשורים לחגים, בנושא החטא והתשובה ומביאים זוויות שונות על נושאים הקשורים כולם לפרק זמן זה, המרכזי כל כך ביהדות.

תוכן העניינים
ע. גרשטיין הוידוי 3
ברכת הרב הראשי לצה״ל לר״ה 3
הרב מנחם הכהן מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן התשובה והוידוי לאור ההלכה 6
הרב צ. י. קוק הברו נושאי כלי ה' 17
הרב מ. הכהן עץ התשובה 19
דונש משורר התשובה 31
ד"ר י. בראנד השופר בארכיאולוגיה 41
מ. ש. גשורי נגוני ה״קדיש" 45
ז. הלוי שנה וברכותיה (שיר) 49
א. ז. תרשיש קול שופר בחזית 59
י״צ רימון בדידות (שיר) 64
י. נחשוני אחדות — סוד היהדות 65
ח. מ. גבריהו משנגנז הארון 69
א. טובנהויז ניגון ״כל נדרי״ 77
ח. מ. בסוק ערב יום הקדוש 81
נ. רקובר אורות התשובה 84
א. אביבי על חטא שחטאתי 85
נ. קראוס בעת נעילת שער 91
פ. פלאי בדוק ומנוסה (סיפור) 91
פ. הירש החזן הקטן 93
א. יואב סוכות יקירי ירושלים (שיר) 98
מ. בן־אהרן יום כיפור בערבה 99
פרופ׳ י. קלויזנר החג 99
א. יערי סוכות בירושלים 103
ד"ר יו״ט לוינסקי האתרוג 113
י. א. זיידמן קהלת בספרות המקרא 119
י. שבטיאל החג אצל יהודי תימן 125
מ. בן-חן תשרי ויצירת העם 139
י. אבן חן בעקבות האבות (סיפור) 143
מ. פלץ סוכת דוד הנופלת 148
מ. צ. פרוש סוכה בין העננים 151
שמחת תורה בצה״ל 156
מ. אור מארמית לעברית 158
החיים הדתיים בצה"ל בתשט"ו 159