גיליון 15 במאי 1956

נושא הגליון חג השבועות 1956

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות ומתחלק לשלושה חלקים: "מתן־תורה"- חלק שבו מאמרים ומסות על תורה ותפילה, פיוט, מחקר ודברי הגות על תורה שבכתב ושבעל־פה. החלק השני הוא "חג הקציר"- מצוות התלויות בקציר, הקציר בעבר, חכמינו ז״ל כחקלאים והקציר בארצנו. החלק השלישי הוא "גרות"- רות המואביה הייתה גיורת ולכן חלק מהמאמרים מוקדשים לנושא הגרות ביהדות.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן מחיל־אל־חיל 4
הרב שלמה גורן ההכוונה העליונה במקריות 5
דב סדן בכור־השלשה 13
פרופ. ש. ה. ברגמן התפילה 21
י. א. זיידמן מעמד הר־סיני 27
א. מ. הברמן פיוטי מתן תורה 31
מאוצר-חז״ל למתן תורה 34
אילת השחר הראובני חג מתן־תורה — חג הביכורים 37
כתבה בצילומים קציר בכפר־חב״ד 40
הרב יצחק הלוי אפשטיין לקט, שכחה ופאה 41
מאגר־חז״ל לחג הקציר 44
הרב מרדכי הכהן ציצים ופרחים 45
ד"ר יו״ט לוינסקי חג־השבועות — חג הקציר 53
פינחס פלאי קול האדמה 59
ד"ר יהושע בראנד הקציר בעבר 65
ד"ר ה. מ. גבריהו לחם, קלי וכרמל 69
כתבה בצילומים קציר 73
תמונות מהקמה לקמח 80
פרופ. יוסף קלוזנר קדושתה של מגילת רות 87
פרופ. בצלאל ססיל רות גרי-צדק 93
הרב מרדכי פירון תנועות התגיירות 101
א. יערי גרים במלאכת־הדפוס 107