חג השבועות 1956

15 במאי 1956

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות ומתחלק לשלושה חלקים: "מתן־תורה"- חלק שבו מאמרים ומסות על תורה ותפילה, פיוט, מחקר ודברי הגות על תורה שבכתב ושבעל־פה. החלק השני הוא "חג הקציר"- מצוות התלויות בקציר, הקציר בעבר, חכמינו ז״ל כחקלאים והקציר בארצנו. החלק השלישי הוא "גרות"- רות המואביה הייתה גיורת ולכן חלק מהמאמרים מוקדשים לנושא הגרות ביהדות.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן - מחיל־אל־חיל 4
הרב שלמה גורן - ההכוונה העליונה במקריות 5
דב סדן - בכור־השלשה 13
פרופ. ש. ה. ברגמן - התפילה 21
י. א. זיידמן - מעמד הר־סיני 27
א. מ. הברמן - פיוטי מתן תורה 31
מאוצר-חז״ל למתן תורה 34
אילת השחר הראובני - חג מתן־תורה — חג הביכורים 37
כתבה בצילומים - קציר בכפר־חב״ד 40
הרב יצחק הלוי אפשטיין - לקט, שכחה ופאה 41
מאגר־חז״ל - לחג הקציר 44
הרב מרדכי הכהן - ציצים ופרחים 45
ד"ר יו״ט לוינסקי - חג־השבועות — חג הקציר 53
פינחס פלאי - קול האדמה 59
ד"ר יהושע בראנד - הקציר בעבר 65
ד"ר ה. מ. גבריהו - לחם, קלי וכרמל 69
כתבה בצילומים - קציר 73
תמונות - מהקמה לקמח 80
פרופ. יוסף קלוזנר - קדושתה של מגילת רות 87
פרופ. בצלאל ססיל רות - גרי-צדק 93
הרב מרדכי פירון - תנועות התגיירות 101
א. יערי - גרים במלאכת־הדפוס 107