גיליון 2 בדצמבר 1956

נושא הגליון חג החנוכה 1956

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג החנוכה. כמידי שנה נאספים בו מאמרים שונים הקשורים לחג זה וכוללים מאמרים על קדושת א״י, מלחמות המכבים, חנוכה, גבורה ועוד. הגיליון נערך בעת ימי קרבות ומצב חירום ולכן יש בו אי אילו שיבושים ותקלות.

תוכן העניינים
מנחם מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן קדושת א״י לגבולותיה בתורה 5
פרופ׳ י. קלוזנר הלקח הנצחי של ימי החשמונאים 17
פרופ׳ ב. מזר הארכיאולוגיה לאור המסורת 21
דב סדן השמש — ממוטיבי חנוכה בשירה 23
ד"ר יו״ט לוינסקי על הנסים ועל הגבורות 31
ש״י עגנון שלש שבועות — סיפור 37
הרב מרדכי הכהן גבורה בחז״ל 39
אלוף איתן אבישר הרקע להתקוממות המכבים 45
סא״ל הרב מ. פירון צבא החשמונאים 51
שרגא גפני מערכת בית זכריה 57
א. מ. הברמן פיוטי חנוכה 67
ח. מ. גבריהו מלחמת החשמונאים באלילות 71
ד. פרסקי פרפראות 74
ד"ר י. ברנד תולדות המנורה 75