חג הפסח 1957

15 באפריל 1957

מבוא: גיליון זה, המוקדש כולו לחג הפסח, כולל בתוכו מאמרים רבים על נושא חג-הפסח, וכן על הווי החג ומנהגיו בתפוצות ישראל. במשך דורות רבים ישב עם ישראל בגולה, קהילות ישראל לעדותיהן ושבטיהן יצרו מנהגים רבים ופולקלור פורה. על כן, גיליון זה מנסה להתייחס למנהגים הללו ולתת להם מקום.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצה״ל 3
הרב מנחם הכהן - מחיל־אל חיל 4
הרב שלמה גורן - חרות האדם לאור התורה 5
הרב ש. י. זוין - חג־הפסח 15
פרופ. ש. ה. ברגמן - הומניזם יהודי 19
מרדכי־ בן יחזקאל - כוסו של אליהו 27
ש״י עגנון - סיפורים של פסח 29
פרופ. דב סדן - מכות מצרים 35
ד"ר יו״ט לוינסקי - קריעת ים־סוף באגדה 43
הרב מרדכי הכהן - העבדות בהשקפת חז״ל 49
סא״ל מ. פירון - העבדות בישראל בימי הבינים 57
יצחק שלו - החג כהויה של זמן 65
י. א. זיידמן - יציאת מצרים בטעמי המצוות 69
צ. יהודה - יציאת מצרים בחזון אחרית הימים 75
א. מ. הברמן - פיוט לפסח 81
מאיר בניהו - פיוטים לפסח ממרוקו 85
ד"ר י. ברנד - חגיגות קרבן פסח 89
ח. מ. גבריהו - פרעה מלך מצרים וארצו 97
ד"ר ד. גולדשמיט - ההגדה בתולדות עמנו 103
צבי קארל - ההגדה של פסח 107
מאיר מדן - הגדות של פסח שבידינו 113
ד"ר ז. וילנאי - נדודי בני ישראל במדבר 117
ד"ר מ. אבי יונה - סיני התנ״כית וסיני של ימינו 123
אמוץ כהן - ניסן חודש האביב 127
פרופ. מ. צ. מגל - מגילת שיר השירים 133
י. אבן־חן - ארבע תפילות אביב 139
משאל - הוי חג הפסח בתפוצות ישראל — משאל 141
הרב י. אבידע - בארצות מזרח אירופה 142
אליהו רבין - בקהילות בוכרה 144
י. שבטיאל - אצל יהודי תימן 148
ד"ר ליאו לוי - בקהילות איטליה 150
ד"ר נוי - בקהילות אשכנז 152
יצחק בן סעדון - בצפון אפריקה 154
מ. גולדשטיין - ביהדות הונגריה 156