חג החנוכה 1957

6 בדצמבר 1957

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג החנוכה וכולל בתוכו רבים מהנושאים שבהם נתברך חג זה. יש בגיליון מאמרים ומחקרים על מחשבה ואמונה, צבא ומלחמה, הלכה ואגדה, דברי ספרות ופולקלור, היסטוריה וארכיאולוגיה, וכולם קשורים קשר ישיר לחנוכה, חג הגבורה הרוחנית והפיזית.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - בימים ההם — בזמן הזה 6
פרופ׳ י. קלוזנר - הסיבות העיקריות של מרד החשמונאים 9
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - על הנסים 17
דב סדן - במקדש אל נאור 21
ד"ר ד. פלוסר - מדיניות החשמונאים 29
הרב מ. פירון - אגדת חנה ושבעת בניה 33
ברוך קנאל - שרידי תקופת החשמונאים 41
ד"ר ז. וילנאי - קברי המכבים 49
אמה כהן - טיב העונה בחנוכה 53
הרב מ. הכהן - ממשחקי חנוכה 55
ד"ר יו״ט לוינסקי - מאכל ושעשועים של חנוכה 61
אלוף א. אבישר - צבא יהודה המכבי 65
ש. גפני - מערכת כפר שלם ומערת חדשה 71
ד"ר י. ברנד - שלשת מינויו של שמעון החשמונאי 77
צ. יהודה - רשומי חג־החנוכה במשנה 81
מ. בן יחזקאל - כתב סתרים (סיפור) 87
ח. מ. גבריהו - מלחמת היהדות בעבודת הצורות 91
ד"ר מ. וואכסמן - נצחון המכבים והתרבות האנושית 95
מ. צינוביץ - על הגבורות ועל המלחמות 99
הרב א. מ. וינגרטן ז״ל - הלכות חנוכה בחרוזים 105