חג השבועות 1958

25 למאי 1958

מבוא: גיליון זה המוקדש לחג השבועות, בא לבטא את ייחודו של עם ישראל. בגיליון כלולים מאמרים רבים בנושאים שונים שמטרתם להעמיק ברעיון ובמהות של חג השבועות. המאמרים מתחלקים לשלושה חלקים ובהם; מתן תורה, מלכות וחג שבועות.

תוכן העניינים
מנחם - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - חג השבועות, ראש השנה לצומח 6
פרופ׳ י. קלוזנר - מעמד הר־סיני 15
פרום׳ ש. ה. ברגמן - נעשה ונשמע — עיון ועשיה 21
דב סדן - ממך — אליך 25
הרב מ. פירון - טעמי המקרא ויצירתם 37
מ. בן־יחזקאל - מעשה הסופר והספר / סיפור 41
ד"ר פנחס רוזנבליט - תורת ישראל והעמים 45
ד"ר ד. פלוסר - תורת ישראל אצל האומות 51
צבי יהודה - מהותה של תורה שבעל־פה 57
פרופ׳ מ. צ. סגל - הנביאים והמלוכה 65
ברוך קנאל - מלחמות דוד מלך ישראל 71
שרגא גפני - מערכות דוד נגד עמון־ארם 77
ד"ר י. ברנד - בית דוד בתקופת בית שני 83
א. ברוידס - זמר לשבועות / שיר 89
י. א. זיידמן - סגנון השיחה במגילת רות 91
הרב מ. הכהן - מצוות העליה לרגל 97
ד"ר ז. וילנאי - עולי־ רגל בארץ אבות 101
ד"ר י״ט. לוינסקי - הבאת הביכורים 105
אמוץ כהן - עונת חג הקציר 109
א. מ. הברמן - פיוטים לשבועות מהגניזה 111
מ. מדן - מפסח עד עצרת 113
ח. ל. וינברגר - גרות בזמן הזה 117