גיליון 25 למאי 1958

נושא הגליון חג השבועות 1958

מבוא: גיליון זה המוקדש לחג השבועות, בא לבטא את ייחודו של עם ישראל. בגיליון כלולים מאמרים רבים בנושאים שונים שמטרתם להעמיק ברעיון ובמהות של חג השבועות. המאמרים מתחלקים לשלושה חלקים ובהם; מתן תורה, מלכות וחג שבועות.

תוכן העניינים
מנחם מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן חג השבועות, ראש השנה לצומח 6
פרופ׳ י. קלוזנר מעמד הר־סיני 15
פרום׳ ש. ה. ברגמן נעשה ונשמע — עיון ועשיה 21
דב סדן ממך — אליך 25
הרב מ. פירון טעמי המקרא ויצירתם 37
מ. בן־יחזקאל מעשה הסופר והספר / סיפור 41
ד"ר פנחס רוזנבליט תורת ישראל והעמים 45
ד"ר ד. פלוסר תורת ישראל אצל האומות 51
צבי יהודה מהותה של תורה שבעל־פה 57
פרופ׳ מ. צ. סגל הנביאים והמלוכה 65
ברוך קנאל מלחמות דוד מלך ישראל 71
שרגא גפני מערכות דוד נגד עמון־ארם 77
ד"ר י. ברנד בית דוד בתקופת בית שני 83
א. ברוידס זמר לשבועות / שיר 89
י. א. זיידמן סגנון השיחה במגילת רות 91
הרב מ. הכהן מצוות העליה לרגל 97
ד"ר ז. וילנאי עולי־ רגל בארץ אבות 101
ד"ר י״ט. לוינסקי הבאת הביכורים 105
אמוץ כהן עונת חג הקציר 109
א. מ. הברמן פיוטים לשבועות מהגניזה 111
מ. מדן מפסח עד עצרת 113
ח. ל. וינברגר גרות בזמן הזה 117