ימים נוראים וחג הסוכות 1958

14 לספטמבר 1958

מבוא: גיליון זה מחולק לשלושה חלקים: ״שנת השבע״- בשנת תשי״ט חלה שנת השמיטה, לכן למצוות שמיטה מוקדש חלק גדול של גיליון זה והמאמרים בוחנים נושא זה מכל צדדיו המרובים. השער השני: ״ימים נוראים״ - ובו מאמרים, מסות, מחקרים ודברי ספרות, על ראש-השנה ויום־הכפורים. השער השלישי: "חג-הסוכות- בחלק זה ישנם מאמרים על דברי מחקר הקשורים לסוכות וגם דברי סיפור ושירה.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצה״ל 3
מנחם - מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן - תוקפו של היתר המכירה בשמיטה לאחר קום המדינה 7
הרב צבי יהודה הכהן קוק - השנה הזאת לכם 17
הרב שלמה יוסף זויון - שמיטה אצל הר סיני 19
הרב מרדכי הכהן - שבת האדם ושבת האדמה בחז״ל 23
ד"ר אברהם ארזי - שבת הארץ 33
השמיטה בתקופת בית שני 37
הרב מרדכי פירון - תקנות שמיטה לאחר החורבן 43
בצלאל לנדוי - השמיטה לאחר חידוש הישוב בא״י 49
הרב ד"ר קלמן כהנא - בעיות שמיטה בזמן הזה 55
ד"ר פנחס רוזנבליט - שנת השמיטה בעבר והיום 59
צבי זינגר - עיון במחשבת רעיון השמיטה 65
ש. חגי - מראות קדומים בשנת השבע 69
פרופ. ש. ה. ברגמן - ראש־השנה 75
פרופ. מ. צ. סגל - חזון הגאולה בספר ישעיהו 79
דב סדן - בין ישראל לעמים 85
ש. ז. שרגאי - התחדשות 97
ד"ר דוד פלוסר - ימים נוראים 101
ד"ר יו״ט לוינסקי - יום־טוב של ראש־השנה 105
א. מ. הברמן - שלושה פיוטים לראש־השנה 111
מאיר מדן - פיוטי יום הכיפורים 115
צבי יהודה - כוחה-של תשובה 123
פינחס פלאי - החוזר בתשובה (מחזה) 133
ש״י עגנון - האתרוג (סיפור) 143
י. ל. גירשט - האושפיזין (שיר) 149
צבי קארל - שמחת בית השואבה 153
ד"ר י. רוטשילד - לסדר ההושענות בסוכות 157
אמוץ כהן - חג הסוכות — חג האסיף 161
מרדכי בן יחזקאל - מעשה בחסיד אחד (סיפור) 165
מאיר תמרי - ארבעה המינים 171
ש. מני - שמחת תורה 175