גיליון 14 לספטמבר 1958

נושא הגליון ימים נוראים וחג הסוכות 1958

מבוא: גיליון זה מחולק לשלושה חלקים: ״שנת השבע״- בשנת תשי״ט חלה שנת השמיטה, לכן למצוות שמיטה מוקדש חלק גדול של גיליון זה והמאמרים בוחנים נושא זה מכל צדדיו המרובים. השער השני: ״ימים נוראים״ - ובו מאמרים, מסות, מחקרים ודברי ספרות, על ראש-השנה ויום־הכפורים. השער השלישי: "חג-הסוכות- בחלק זה ישנם מאמרים על דברי מחקר הקשורים לסוכות וגם דברי סיפור ושירה.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצה״ל 3
מנחם מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן תוקפו של היתר המכירה בשמיטה לאחר קום המדינה 7
הרב צבי יהודה הכהן קוק השנה הזאת לכם 17
הרב שלמה יוסף זויון שמיטה אצל הר סיני 19
הרב מרדכי הכהן שבת האדם ושבת האדמה בחז״ל 23
ד"ר אברהם ארזי שבת הארץ 33
השמיטה בתקופת בית שני 37
הרב מרדכי פירון תקנות שמיטה לאחר החורבן 43
בצלאל לנדוי השמיטה לאחר חידוש הישוב בא״י 49
הרב ד"ר קלמן כהנא בעיות שמיטה בזמן הזה 55
ד"ר פנחס רוזנבליט שנת השמיטה בעבר והיום 59
צבי זינגר עיון במחשבת רעיון השמיטה 65
ש. חגי מראות קדומים בשנת השבע 69
פרופ. ש. ה. ברגמן ראש־השנה 75
פרופ. מ. צ. סגל חזון הגאולה בספר ישעיהו 79
דב סדן בין ישראל לעמים 85
ש. ז. שרגאי התחדשות 97
ד"ר דוד פלוסר ימים נוראים 101
ד"ר יו״ט לוינסקי יום־טוב של ראש־השנה 105
א. מ. הברמן שלושה פיוטים לראש־השנה 111
מאיר מדן פיוטי יום הכיפורים 115
צבי יהודה כוחה-של תשובה 123
פינחס פלאי החוזר בתשובה (מחזה) 133
ש״י עגנון האתרוג (סיפור) 143
י. ל. גירשט האושפיזין (שיר) 149
צבי קארל שמחת בית השואבה 153
ד"ר י. רוטשילד לסדר ההושענות בסוכות 157
אמוץ כהן חג הסוכות — חג האסיף 161
מרדכי בן יחזקאל מעשה בחסיד אחד (סיפור) 165
מאיר תמרי ארבעה המינים 171
ש. מני שמחת תורה 175