יובל השבעים של מרן ראש הרבנים רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג שליט"א הרב הראשי לישראל

5 בדצמבר 1958

מבוא: גיליון זה, היוצא לקראת חג החנוכה, מוקדש ליובל השבעים של מרן ראש הרבנים רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג שליט"א הרב הראשי לישראל. שלא כמו בשנים שלפני, הגיליון לא עוסק רק בחג החנוכה, אלא משלב בתוכו אלמנטים של החג, כגון גבורה ומלחמה, על מנת לציין ולהכיר ביובל השבעים של מרן הרב שליט"א. המאמרים בוחנים את החג מזוויות שונות וסוקרים מנהגים בו.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 4
תולדות הרב הראשי הגרי״א הלוי הרצוג 5
הרב י. א. הלוי הרצוג - המנורה בקשת טיטוס 9
הרב שלמה גורן - הפעלת חוקי התורה במלחמת החשמונאים 13
הרב י. ל. מימון - רבים נגד מעטים 25
ש. ז. שרגאי - שווי משקל רוחני ונפשי 27
פרופ. ש. ה. ברגמן - מדע מאמין 31
הרב מ. הכהן - יחס חז״ל לחשמונאים 37
ד"ר א. ארזי - שירה והלל בתורה 38
הרב מ. מירון - נאומי יהודה המכבי 45
ש. ספראי - חז״ל וחג החנוכה 51
ד"ר יו״ט לוינסקי - אור לזכר נסים וגבורות 59
ד"ר ד. פלוסר - עיונים במלכות החשמונאים 63
י. ל. גירשם - המתיוונים ומאורע חנוכה 65
ב. לנדוי - חנוכה לאור החסידות 69
מ. בן־יחזקאל - חרבו של יואב (ספור) 75
צ. זינגר - משחקים ושעשועים בתפיסת היהדות בימי הביניים 79
ד"ר פ רוזבליט - גבורת החשמונאים בימים ההם ובזמן הזה 85
ד"ר י. רוטשילד - יהדות והליניזם 89
א. מ. הברמן - שיר לחנוכה מהגניזה 92
ש. גפני - נפילת יהודה במערכת ליש 93
ד"ר ז. וילנאי - הצבא הרומאי בארץ־ישראל 97
י. תא־שמע - מנורת זכריה וסמליה 107
הרב א. מאיר - שמונת ימי חנוכה 111
ש. שילוביצקי - חנוכת הלבבות 113
י. מאורי - חידון שאלות ותשובות לחנוכה 115