חג השבועות 1959

10 ביוני 1959

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות. המאמרים בו עוסקים בערכים הקשורים קשר ישיר לחג השבועות, ובנוסף מנסים להבין את המושג של ישראל כעם. כתוספת למאמרים לחג, בגיליון ישנו מקום למחקר גדול ומקיף לעליית גולת תימן לישראל, במלאת עשר שנים למבצע "על כנפי נשרים".

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מתן התורה כתיבתה ועריכתה לאור ההלכה 7
הרב מרדכי הכהן - יחודו של עם ישראל בחז"ל 19
ד"ר דוד פלוסר - תפקידי כנסת ישראל בחזון אחרית הימים 31
י. ל. גירשט - עם ישראל כעם סגולה 35
צבי זינגר - רעיון בחירת ישראל 43
בצלאל לנדוי - ישראל והעמים בתורת החסידות 51
הרב מרדכי פירון - למהותן של המצוות בספרות התלמודית 61
ד"ר שמואל ספראי - חג השבועות בימי בית שני 67
פרופ. דב סדן - לדרכו של מנהג שבועות / השושנתונת 73
מרדכי בן יחזקאל - המלה האחרונה / סיפור 81
הרב שלמה קוק - עשרת הדברות ותרי״ג מצוות 83
ישראל תא־שמע - ענין שמיטה אצל הר־סיני 89
יהודה רצהבי - פיוט לשבועות ממחזור תימן 93
אמוץ כהן - הדגן בימי אבותינו 97
אהרן סורסקי - חג השבועות באספקלרית החסידות / לקט 101
שרגא גפני - קרב בחג השבועות ממלחמות היהודים ברומאים 105
אברהם יערי - יהודי תימן וארץ ישראל 109
יוסף הקר - תורה במרומי הגליל / כתבה 123