חג הפורים 1960

13 במרץ 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הפורים ועוסק בחג זה על הקשריו השונים. המאמרים בוחנים נושאים כגון מגילת אסתר, חודש הדר, מנהגים ומצוות בפורים והומור.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - פורים ביום הכניסה וזיקתן למלכות ישראל 7
פרופ. יוסף יואל ריבלין - חג הפורים ומנהגיו 13
הרב מרדכי הכהן - מרדכי לאור אגדות חז״ל 21
אברהם יערי - "הנוקם את נקמתנו" 27
אריה מרזר - בקהל חסידים (ציורים) 32
צבי זינגר - משמעותו הדתית של חג פורים 34
ד"ר דוד פלוסר - מגילת אסתר וספר יונה 38
י. א. זיידמן - מבנה ותוכן במגילת אסתר 42
אפרים דוידזון - פסוקי המגילה בפולקלור ובהומור 46
ד"ר פנחס רוזנבליט - המשמעות החינוכית של פורים 52
דוד דוידוביץ - פורים באמנות היהודית 55
ד ״ר דב נוי - סעודת פורים ומטעמיה 60
ד"ר יו״ט לוינסקי - נקמה בהמן ע״י משחקים 64
ישראל תא־שמע - "מסכתות פורים" של יום יום 68
יצחק שבטיאל - פורים אצל יהודי תימן 73
יעקב גלים - "משלוח מנות" בירושלים 75
מאנה כץ - כלי זמר חסידיים (בציור) 78
הרב מנחם הכהן - חודש אדר במסורת הדורות 80