גיליון 13 במרץ 1960

נושא הגליון חג הפורים 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הפורים ועוסק בחג זה על הקשריו השונים. המאמרים בוחנים נושאים כגון מגילת אסתר, חודש הדר, מנהגים ומצוות בפורים והומור.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן פורים ביום הכניסה וזיקתן למלכות ישראל 7
פרופ. יוסף יואל ריבלין חג הפורים ומנהגיו 13
הרב מרדכי הכהן מרדכי לאור אגדות חז״ל 21
אברהם יערי "הנוקם את נקמתנו" 27
אריה מרזר בקהל חסידים (ציורים) 32
צבי זינגר משמעותו הדתית של חג פורים 34
ד"ר דוד פלוסר מגילת אסתר וספר יונה 38
י. א. זיידמן מבנה ותוכן במגילת אסתר 42
אפרים דוידזון פסוקי המגילה בפולקלור ובהומור 46
ד"ר פנחס רוזנבליט המשמעות החינוכית של פורים 52
דוד דוידוביץ פורים באמנות היהודית 55
ד ״ר דב נוי סעודת פורים ומטעמיה 60
ד"ר יו״ט לוינסקי נקמה בהמן ע״י משחקים 64
ישראל תא־שמע "מסכתות פורים" של יום יום 68
יצחק שבטיאל פורים אצל יהודי תימן 73
יעקב גלים "משלוח מנות" בירושלים 75
מאנה כץ כלי זמר חסידיים (בציור) 78
הרב מנחם הכהן חודש אדר במסורת הדורות 80