חג הפסח 1960

10 באפריל 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הפסח ועוסק בחג זה בהקשרים שונים. מוטיבים שכיחים בגיליון הם המוטיב של שעבוד וחירות ובחינה מזוויות שונות של ליל הסדר. המאמרים בוחנים גם פיוטים הקשורים לפסח ודברים נוספים הקשורים לחג.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מזכירים יציאת מצרים בלילות — לאור ההלכה 9
הרב ש. י. זוין - המשמעות של סדר ליל פסח 19
פרופ. ש. ה. ברגמן - הרהורים לליל הסדר 22
ד"ר דוד פלוסר - עבדות וחרות בישראל ובעמים 24
י. ל. גירשט - רעיון התרות בישראל ובעמים 28
הרב מ. פירון - מהות הנס בחז״ל 36
פרופ. יהושע גוטמן - חג החרות במחזהו של יחזקאל הטרגיקן 42
הרב מרדכי הכהן - חשיבות העליה לרגל בחז"ל 46
יהודה רצהבי - קריאת ההלל במסורת יהודי תימן 56
א. מ. הברמן - פיוטים מן הגניזה — פיוטי גאולה 59
פרופ. דב סדן - טרחות גשמים מה צורך? (על תפלת טל) 64
ד"ר ח. ה. בן־ששון - שעבוד וחרות במשנת המהר״ל מפראג 68
ד"ר א. אשתור - תחושת השעבוד אצל יהודי ספרד 70
שמואל חגי - מעמדם של בני עבדים בישראל. 76
ישראל תא שמע - דרכי שחרורם של עבדים עבריים 83
ד"ר פ. ארצי - הרקע לעבדות ישראל במצרים 88
הרב זאב גוטהולד - כיצד זוכרים את יציאת מצרים 94
צבי זינגר - שיעבודו וחירותו של האדם 104
ד"ר דב נוי - אליהו הנביא בליל הסדר 110
פרופ' י. י. ריבלין - מנהגי פסח בירושלים 118
הרב מנחם הכהן - מכירת חמץ במסורת ישראל 126
אפרים דוידזון - על פסח אגדה, מצה ומרור — בהומור ובפולקלור 136
אברהם יערי - הגדות פסח לחיילים 146
דוד דוידוביץ - מאפית המצות בבית הכנסת בקרפנטרה 154
י. ד. ברקוביץ - הר־הבית / סיפור 157
ש. שלום - היהודי הנצחי / שיר 161
ד"ר פ. ע. גרדנויץ - יציאת מצרים במוסיקה 162
י. א. זיידמאן - שיר השירים קודש־קדשים 167
ד"ר ח. ליפשיץ - על "הוגים ומאמינים" (בקורת) 169
ישעיהו מאורי - חידון לפסח 171