חג העצמאות

1 במאי 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג העצמאות ועוסק בעיקרו בארץ ישראל ובהתיישבות בה בהקשר של הדת היהודית והשאיפה לציון. המאמרים בגיליון עוסקים במקומה של ארץ ישראל במסורת במהלך הדורות, וביום העצמאות עצמו בהקשרים שונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מדינת ישראל כשלב בחזון נביאי ישראל 8
אברהם ברוידס - תפילה ליום עצמאותנו 12
הרב מרדכי הכהן - שירת הודיה על הנס 14
רחל ינאית בן-צבי - הלילה הארוך בחיי 18
ישראל ישעיהו - מדינת ישראל כיסוד להתעוררות דתית 21
ד"ר פנחס רוזנבליט - מלכות ישראל במחשבת הדורות 26
יצחק דמיאל - דו־שיח ליום העצמאות 31
ד"ר חיים ליפשיץ - חזון מדינת ישראל במשנת הראי״ה קוק 33
גרשון קרסל - מניחי היסוד לעצמאותנו המדינית 36
הרב מנחם הכהן - הלכות מדינה מבית מדרשו של צה״ל 41
ד"ר דוד פלוסר - גולה, גלות וארץ־ישראל 43
ד"ר שמואל ספראי - א״י והתפוצות בתקופה העתיקה 46
ד"ר יום־טוב לוינסקי - הכמיהה לדגל 52
שרגא גפני - צבא ישראל ומסורתו 58
ד"ר יהושע ייבין - מלכות ישראל הימית 62
עמוס חכם - נשק בתנ״ך 67
אפרים דוידזון - מדינת ישראל בשחוק ובהומור 69
אברהם יערי - על מפתן הארץ 74
ישעיהו מאורי - חידון לחג העצמאות 83