גיליון 1 באוגוסט 1960

נושא הגליון חודש מנחם-אב

מבוא: גיליון זה יצא בחודש אב ומתמקד במועדים מרכזיים בחודש זה. רוב המאמרים בגיליון עוסקים בט"ו באב וחוקרים את מקורותיו, מנהגיו ודברים הקשורים לט"ו באב כגון זמרה ומחול בראי הדורות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מלחמות בר כוזיבא לאור ההלכה / ב 4
הרב מרדכי הכהן ט״ו באב — מקורות, הלכות, מנהגים 12
ד"ר דב נוי בנות צלפחד ובנות ירושלים 20
אמוץ כהן ט"ו באב בטבע 26
עמוס חכם מחול וריקוד בתנ״ך 30
הרב מרדכי פירון הריקוד והזמר בתקופת התלמוד 34
מ. ש. גשורי המחול והריקוד בישראל ובעמים 40
ד"ר יום-טוב לוינסקי על ריקודי מצוה לסוגיהן 48
בצלאל לנדוי המחול והריקוד בתנועת החסידות 54
ישראל תא־שמע יום שהותרו בו שבטים 64
שמואל חגי שמחת נשואין בימי קדם 68
שרגא גפני המערכה והמצור על ביתר 74
ד"ר דוד פלוסר ישראל והאומות לפני מלחמות בר־כוכבא 80
חידון לטו באב 84