גיליון 5 באוקטובר 1960

נושא הגליון חג הסוכות 1960

מבוא: גיליון זה, היוצא לרגל חג הסוכות, מאגד בתוכו מאמרים העוסקים כולם בחג. המאמרים סוקרים את חגיגת חג הסוכות והייחוד שבחג זה באופנים שונים כגון שירים, סיפורים ומחקרים הנוגעים לחג ולנושאים הקשורים אליו

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן האוניברסליות והיחוד הרוחני שבחג הסוכות 6
הרב מנחם הכהן חג הסוכות 12
פרופ׳ א. ש. הרטום האמונה בעולם הבא במגילת קהלת 14
י. ל. גירשם חג השמחה וספר קהלת 17
הרב מרדכי הכהן דיני עלייה לרגל 24
ד"ר דוד פלוסר חג הסוכות בבית שני 28
בצלאל לנדוי המאבק למען אתרוגי הארץ 32
ד"ר דב נוי אושפיזין 42
אפרים דוידזון מפולקלור חג הסוכות 50
דוד דוידוביץ חג הסוכות בציור היהודי העממי 59
יוחנן טברסקי הפרידה / ספור 64
שמואל חגי תפילת הגשם בחג הסוכות 66
ד"ר זאב וילנאי הר הזיתים מקום תפילה בסוכות 70
אברהם ברוידס שמחת תורה / שיר 72
מרדכי בן־יחזקאל מתן תורה / ספור 73
פרופ׳ דב סדן בין תו לאות / לתולדות ציור ושימושו 78
מנשה אונגר החוכר שרב עם ספר התורה / ספור 86
ישעיהו מאורי חידון לחג הסוכות 90