ימות הגשמים

25 לאוקטובר 1960

מבוא: גיליון זה עוסק בימות הגשמים ובגשם בהקשר היהודי. הגיליון עוסק במסורות הקשורות לגשם בתקופות שונות והשקפות שונות ובהורדת גשמים. בנוסף, הגיליון עוסק גם בחודש חשוון ובחורף באופן כללי.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - גבורות גשמים וגאולת ישראל 7
הרב זאב גוטהולד - שאלת מטר בארץ ובגולה 14
הרב מרדכי כהן - בעלי מפתחות של גשמים 22
צבי זינגר - הגשם וההשגחה על ארץ־ישראל 29
עמוס חכם - גשם במקרא 32
ד"ר דב נוי - תפילת התמים מורידה גשמים 34
חיים שוארצבום - הורדת גשמים במסורת הערבית 46
ד"ר יוסף ברסלבי - החורף כגורם במלחמות ישראל 52
שמואל חגי - חשוון במסורת ישראל 56
אמוץ כהן - חשוון בטבע 58
ישראל תא־שמע - עצירת גשמים בהלכה 61
מרדכי בן־יחזקאל - תפילת גשם / סיפור 64
חיים לשם - חורף ולילותיו באגדה 66
ד"ר יום-טוב לוינסקי - תיקון רחל 70
ישעיהו מאורי - חידון לימות הגשמים 84