גיליון 12 בדצמבר 1960

נושא הגליון חג החנוכה 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג החנוכה ועוסק ברקע ההיסטורי של חג החנוכה, בספרים חיצוניים הקשורים לחג ובחשמונאים. במאמרים בגיליון מובאים מחקרים, שירים ולקטים שונים המתייחסים לחג וקשורים למצותיו ומנהגיו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן אורות הקודש 6
אורי צבי גרינברג מזמר הנגוהות / ד׳ שירים 9
הרב מרדכי הכהן חנוכיות הציבור בהלכה 12
פרופ׳ ש. ה. ברגמן הנס 20
ש. שלום לאשר ישוב מחר / שיר 24
פרופ׳ י. גוטמן המשמעות ההיסטורית של נס חנוכה 25
י. ל. גירשט מלחמת המכבים במתיוונים 28
ד"ר דוד פלוסר הרקע ההסטורי של גזירות אנטיוכוס 38
א. מ. הברמן מגילת יהודית — נוסח חדש 42
אברהם ברוידס פלא החג, נר נצחון / שירים 48
ד"ר י. מ. גרינץ הספרות החיצונית בתקופה שלפני החשמונאים 49
יהודה רצהבי שירי חנוכה בפיוט הארץ־ישראלי והספרדי 56
בצלאל לנדוי שמן זית לנר חנוכה 61
פרופ׳ י. י. ריבלין חנוכה אצל יהודי המזרח 66
מ. א. מירון לאור הנרות הדולקים / לקט פולקלור לחנוכה 70
הרב זאב גוטהולד נר חנוכה בתפיסת הרמב״ם 74
צבי זינגר השקפת המהר״ל על חנוכה 80
ד"ר חיים ליפשיץ חנוכה במשנת הרב קוק 86
פרופ׳ דב סדן בני המכבים 88
שמעון תודר על אור וחושך / לקט אמרות ופתגמים 91
י. א. זיידמן על ל"מתנדבים בעם" מאת ח. נ. ביאליק 92
דוד דוידוביץ מנורת החנוכה במרוצת הדורות 94
ד"ר יום־טוב לוינסקי לאור הנר 100
שרגא גפני הקרב הראשון של יהודה המכבי 106
ד"ר י. ה. ייבין נס המהפכה החשמונאית 109
חיים לשם דמות החיל העברי 112
ד"ר דב נוי גבורת ישראל במחתרת 122
ישעיהו מאורי חידון לחנוכה 130