חג הפורים 1961

1 מרץ 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הפורים. המאמרים בגיליון בוחנים את החג באופנים שונים ומזוויות שונות. הם עוסקים במגילת אסתר, במצוות ומנהגים שונים של חג הפורים ובהיסטוריה של פרס.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מלחמת עמלק ומלכות ישראל 6
הרב אלימלך בר־שאול - נס פורים 14
אברהם יערי - מעות פורים, מעות מחצית השקל, מעות מגילה 17
הרב מרדכי פירון - תקנות שהוסמכו למנהגי חצר אחשוורוש 30
הרב מרדכי הכהן - דמותו של אחשוורוש באגדות חז״ל 33
אברהם ברוידס - פורים, ובכל עת ובכל זמן / שני שירים 39
הרב שלמה יוסף זוין - ניצוצות חב״דיים לפורים 40
הרב זאב גוטהולד - פני הסתר במגילת אסתר 42
בצלאל לנדוי - משלוח־מנות בהלכה ובאגדה 48
מרדכי בן יחזקאל - משלוח מנות / סיפור 55
י. א. זיידמן - לשון המשנה במסכת מגילה 58
מ. ש. גשורי - טעמי הקריאה למגילת אסתר בפי העדות 60
ד"ר א. י. ברוור - דברי ימיה של שושן 67
ד"ר שמואל אברמסקי - שושי הבירה 69
ד"ר דוד פלוסר - פזורות ישראל בימי מלכות פרס 72
ד"ר מנחם רוזנבליט - מלכות פרס 76
א. מ. הברמן - על היין ועל היין בפורים 80
הרב מנחם הכהן - בין יין ליין — משהו על יין בחז״ל 87
ד"ר דב נוי - הפארודיה בספרות ישראל הקדומה 92
גרשון שקד - צחוק ודמע בעיצוב הקריקטורה של האדם היהודי 100
פרופ׳ סדן - בשל תפוח — לדרכה של תורת פורים 107
יעקב צדקוני - תולדות העתונות ההיתולית בישראל 112
יצחק אלפסי - פורים בחצרות צדיקים 118
ד"ר יום־טוב לוינסקי - ״לחיים״ — על "קידוש לפורים" ו״בגילופין" 121
צבי זינגר - חגיגות פורים של בחורי הישיבות 126
ישעיהו מאורי - חידון לפורים 130
משה אונגרפלד - על כתבי המהר״ל מפראג 133