חג הפסח 1961

30 במרץ 1961

מבוא: גיליון זה עוסק בחג הפסח ומוקדש לנושא "המדבר" במקורות היהדות ובתולדות ישראל. בגיליון ישנם מאמרים שונים הקשורים לחג הפסח ורובם מוקדשים לנושא המדבריות הקשורות לעם היהודי.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מצה זו על שום מה 9
אורי צבי גרינברג - שירה לקראת פסח גאולים 17
הרב מרדכי הכהן - המדבר בהלכה 22
ד"ר יהושע עמיר - משמעות המדבר במקרא 33
הרב מנחם הכהן - המדבר בהשקפת חז״ל 41
ד"ר שמואל אברמסקי - מדבריות א״י בתקופת האבות והבית הראשון 48
ד"ר יוסף ברסלבי - מדבר סיני וחצי האי סיני 60
אמוץ כהן - מדבר יהודה 61
ד"ר דוד פלוסר - המדבר בימי בית שני 66
ד"ר יעקב ליכט - המדבר ויציאת מצרים בהגות כת מדבר־־יהודה 69
יוחנן טברסקי - קול במדבר / סיפור 71
חיים גבריהו - דרכי החיים במדבר 73
שרגא גפני - מלחמת מדבר בימי קדם ובימינו 76
דב גינזבורג - אוצרות טבע במדבריות ארצנו 82
עמום חכם - תקיפת המדבר במקרא 86
ד"ר דב נוי - קול קורא למדבר 88
בצלאל לנדוי - עוברי מדבר בתורת החסידות ובסיפורי חסידים 94
שמואל חגי - שנים שהלכו במדבר חג הפסח 102
הרב אלימלך בר־שאול - הלכה ב"הגדה" 106
פרופ׳ יחזקאל קויפמן - המשא ומתן עם מלך בני עמון 112
פרופ׳ י. ז. כהנא - החודש הזה לכם — ר״ח כחג במסורת ישראל 116
הרב מרדכי פירון - שלילת הבחירה החפשית מפרעה 121
מרדכי בן־יחזקאל - נפלה עליו תרדמה…/סיפור 126
י. א. זיידמן - לשון מסכת פסחים 128
ד"ר א. אשתור - מנהגי פסח בין אשכנזים לספרדים 129
י. ל. גירשם - גאולת מצרים וגאולת בבל 131
א. מ. הברמן - חד־גדיא 140
פרופ׳ דב סדן - ואתא שונרא 144
אברהם יערי - מפות ארץ־ישראל בהגדה של פסח 151
דוד דוידוביץ - הגדות של פסח מצויירות 160
יהודה רצהבי - שירה לשביעי של פסח 166
ישעיהו מאורי - חידון לפסח 169