התורה שבעל-פה

21 במאי 1961

מבוא: גיליון זה, שיצא לקראת חג השבועות, מוקדש כולו לתורה שבעל פה. המאמרים בגיליון עוסקים בהקשרים שבין היהדות בתקופות שונות לתורה שבעל פה ומנסים לגעת ברבדים שונים בהקשר לתורה זו שהועברה בעל פה מדור לדור.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - היחס בין התורה שבעל-פה לתורה שבכתב 7
אורי צבי גרינברג - לחג השבועות 16
הרב מרדכי הכהן - הלכה ואגדה 20
פרופ׳ יחזקאל קוטשר - לשון המשנה והתלמוד 36
ד"ר בנימין דה פריז - עריכת התלמוד 41
ד"ר דב נוי - הסיומים האגדיים במסכות המשנה 44
א. מ. הברמן - תורה שבעל-פה בתקופת כתבי היד ובתקופת הדפוס 60
הרב זאב גוטהולד - לימוד תורה שבעל־פה 68
ד"ר אברהם גולדברג - התורה שבכתב והתורה שבעל פה 80
משה דוד הר - תורה שבעל־פה לפני תקופת המשנה 82
ד"ר דוד פלוסר - התורה שבעל־פה, חכמי ישראל והעם 87
ד"ר פנחס רוזנבליט - מסורת חיה 92
הרב מרדכי פירון - עשרה בטלנין 95
חיים לשם - צורבא מרבנן 99
אמוץ כהן - יחס חז״ל לעולם הטבע 106
ד"ר אליהו אשתור - ספרות הגאונים הראשונים והגמרא 111
צבי זינגר - התורה שבעל־פה במחשבת ישראל 115
יהודה רצהבי - התלמוד ויהודי תימן 124
שמואל חגי - שעשועי תורה לחידוד התלמידים 130
מ. ש. גשורי - הנגונים של לימוד התורה 136