ירושלים בחורבנה ובתקומתה

5 ביולי 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לירושלים בחורבנה ובתקומתה. גיליון זה מחולק לשני חלקים; הראשון הוא 'ירושלים בימי קדם ובית ראשון — בנינה וחורבנה' והשני 'ירושלים בימי בית שני — תקומתה ונפילתה'. המאמרים בגיליון מחולקים לשני חלקים גם הם ועוסקים בנושאים הללו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הליכות החורבן בתקנות חז"ל 6
שרגא גפני - ירושלים בימי קדם 17
ישראל תא־שמע - מעמד ירושלים בחלוקת הארץ 22
ד"ר יהושע עמיר - ישעיהו — איש ירושלים 25
הרב זאב גוטהולד - ירושלים בין בית לבית 32
ד"ר דוד פלוסר - ירושלים בימי בית שני 39
הרב מרדכי פירון - ניגודי הדעות בקשר לסכנת חורבן הבית 43
שמואל חגי - שוד כלי הקודש של הבית השני 47
קלמן ספקטור - החורבן באספקלריה חז"ל 52
חיים לשם - ירושלים באגדה 56
הרב מרדכי הכהן - ירושלים בזמן הזה בהלכה 60
בצלאל לנדוי - הישוב החסידי בירושלים מראשיתו 70
הרב שאר ישוב כהן - במצור העיר העתיקה — פרקי יומן 82
אהרן לירון - שאל? שרופה באש והנצח — זו ירושלים 88
יצחק אלפסי - גאולת ישראל בחסידות 91
אהרן וייס - ירושלים שלעתיד 94