גיליון 5 ביולי 1961

נושא הגליון ירושלים בחורבנה ובתקומתה

מבוא: גיליון זה מוקדש לירושלים בחורבנה ובתקומתה. גיליון זה מחולק לשני חלקים; הראשון הוא 'ירושלים בימי קדם ובית ראשון — בנינה וחורבנה' והשני 'ירושלים בימי בית שני — תקומתה ונפילתה'. המאמרים בגיליון מחולקים לשני חלקים גם הם ועוסקים בנושאים הללו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן הליכות החורבן בתקנות חז"ל 6
שרגא גפני ירושלים בימי קדם 17
ישראל תא־שמע מעמד ירושלים בחלוקת הארץ 22
ד"ר יהושע עמיר ישעיהו — איש ירושלים 25
הרב זאב גוטהולד ירושלים בין בית לבית 32
ד"ר דוד פלוסר ירושלים בימי בית שני 39
הרב מרדכי פירון ניגודי הדעות בקשר לסכנת חורבן הבית 43
שמואל חגי שוד כלי הקודש של הבית השני 47
קלמן ספקטור החורבן באספקלריה חז"ל 52
חיים לשם ירושלים באגדה 56
הרב מרדכי הכהן ירושלים בזמן הזה בהלכה 60
בצלאל לנדוי הישוב החסידי בירושלים מראשיתו 70
הרב שאר ישוב כהן במצור העיר העתיקה — פרקי יומן 82
אהרן לירון שאל? שרופה באש והנצח — זו ירושלים 88
יצחק אלפסי גאולת ישראל בחסידות 91
אהרן וייס ירושלים שלעתיד 94