גיליון 1 לאוגוסט 1961

נושא הגליון שמעון בר כוכבא - האיש והמרד

מבוא: גיליון המוקדש לשמעון בר כוכבא – האיש והמרד. בגיליון מובאים מגוון מאמרים החוקרים את סיפורו של שמעון בר כוכבא מזויות שונות; מבחינה היסטוריות, ארכיאולוגית וכסיפור המעצב את הקאנון ומהדהד בשירים ופולמוסים לאורך הדורות. הגיליון עוסק גם ברבי עקיבא, מלכות רומי ומערות מדבר יהודה, הנותנים רקע לתקופה ומשלימים את התמונה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה 6
ד"ר שמואל אברמסקי מרד בר כוכבא לאור הגלויים האחרונים 17
ד"ר דוד פלוסר מרד בר כוכבא ותוצאותיו 21
בצלאל לנדוי מלחמת בר כוכבא בראי הדורות 25
חיים לשם מרד בר כוכבא 32
ליאו קדמן מטבעות בר כוכבא 35
ד"ר יעקב ליכט חוזה מכירה מתקופת בר כוכבא 36
הרב מרדכי הכהן לפולמוס בר כוכבא במקורות 37
שרגא גפני לבירור יחוסו של בר כוכבא 48
יוסף אבירם במערות מדבר יהודה 53
ישראל תא־שמע חשוב קיצין לאור ההלכה 57
הרב מרדכי פירון הרעיון המשיחי אצל רב סעדיה גאון והרמב״ם 60
הרב זאב גוטהולד זכר הרוגי ביתר לברכה 65
אברהם ברוידס במדבר הלילי / שיר 73
יצחק אלפסי רבי אלעזר המודעי 74
פ. שחר לדמותו של רבי עקיבא 76
פרופ׳ דב סדן סביב ביתר הבצורה 80
אפרים צורף מלכות רומי בדין 85