גיליון 10 בספטמבר 1961

נושא הגליון ימים נוראים 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לימים נוראים ובתוכו מקבץ מאמרים העוסקים בנושא זה. המאמרים מחולקים לארבעה שערים. תשובה, צדקה,עקידה ומסורת והווי. המאמרים במאמר מחולקים גם הם לנושאים אלו ומתעמקים בהם.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן שכר ועונש בעולם הזה 7
פרופ׳ ש. ה. ברגמן התפילה וקבלת התפילה לפי הרב 16
ד"ר אברהם גולדברג ימי התשובה 19
ד"ר דוד פלוסר התשובה בכתבי כת מדבר יהודה 22
הרב מרדכי פירון עקרון האחריות ההדדית לפי השקפת חז"ל 26
הרב זאב גוטהולד תשובה/ תפילה וצדקה 30
משה דוד הר התשובה והאמונה אצל הרמב"ם 36
הרב מנחם הכהן מוכיחם של ישראל בהשקפת חז״ל 41
רפאל וייס על ספר יונה 45
שמואל חגי עריכת גלות ומקורותיה 49
יוחנן טברסקי הראשון / סיפור 52
אברהם ברוידס שני שירים 55
א. מ. הברמן לקט פיוטים לימים הנוראים 56
ד"ר דניאל גולדשמידט שלש עשרה מידות 62
יהודה רצהבי פיוטים ממחזור תימן 64
הרב מרדכי הכהן אחדות התפילה והמתפללים 68
אברהם יערי תפילות מיוחדות מארץ־ישראל 76
ד"ר יהושע הורוביץ תפילות ראש השנה בפסקי מהר״ם מרוטנבורג 88
חיים לשם שליחי ציבור בספרות התלמודית והמדרשית 93
מ. ש. גשורי בעולם הצלילים של יהודי ספרד 100
יצחק אלפסי תפילה שלא בזמנה 106
מרדכי בן יחזקאל חזן וריש דוכנא / סיפור 110
בצלאל לנדוי הצדקה בחיי הציבור 113
הרב איסר פרנקל מעמד האביון כגורם בהלכה 125
קלמן ספקטור עיצומו של יום 133
אפרים צורף אברהם אבי האמונה והעקידה 136
ד"ר דב נוי העקידה כאבטיפוס של קידוש השם 140
שרגא גפני הגילויים הראשונים של קידוש השם 145
שלמה אשכנזי קידוש השם בימי הביניים 148
משה פראגר מקדשי השם בימינו 156
ד"ר שמואל אברמסקי ראש השנה בימי המקרא 161
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין ימים נוראים אצל עדות המזרח 165
ראובן קשאני מנהגי יום כיפור באפגניסטן 168
יעקב צדקוני לשנה טובה… 170
פרופ׳ דב סדן תקיעת שופר 178
י. בן דוד ראש השנה עם חסידי ברסלב 183