גיליון 26 בספטמבר 1961

נושא הגליון חג הסוכות 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הסוכות. יש בו שלושה חלקים מרכזיים; חג הסוכות, אהבת ישראל ושמחת תורה. המאמרים בגיליון מתחלקים לפי נושאים אלו ובוחנים אותם בדרכים שונות הקשורות כולן ומאירות את חג זה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מצוות השמחה של חג הסכות 5
א. מ. הברמן פיוטים לסוכות מתור כ״י של "הגניזה" 15
ד"ר שמואל ספראי סוכות בירושלים בימי בית שני 20
ד"ר שמואל אברמסקי ארבעת המינים בימי בר־כוכבא 23
ד"ר פנחס רוזנבליט מימים נוראים לזמן שמחתנו 26
הרב מרדכי הכהן מנהגי שמחה ב״זמן שמחתנו" 28
הרב זאב גוטהולד שמחת זמננו 35
מ. ש. גשורי צלילי יהודי ספרד בחג האסיף 44
ד"ר דניאל גולדשמידט על קריאת החג 48
אמוץ כהן על מגילת קהלת 50
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין חג הסוכות ביהדות המזרח 52
ריא״ף עיצומו של חג- אהבת ישראל 57
מ. ה. בן -שמאי אהבת ישראל ואהבת הבורא 58
יצחק אלפסי "אהבת ישראל" בחסידות 66
בצלאל לנדוי סדר ההקפות בימי חג הסוכות 70
חיים לשם על מנהג עתיק בשמחת תורה 76
אברהם יערי ברכה לקהל ביום שמחת תורה 78
הרב מנחם הכהן מצוות השמחה ושמחה של מצוה 85
יהודה רצהבי פיוטי שמחת תורה במחזור תימן 89
אפרים צורף סוכות ושמחת תורה באמנות היהודית 92
אלעזר לוין תורה אורה לבאר אורה 94