חג הסוכות 1961

26 בספטמבר 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג הסוכות. יש בו שלושה חלקים מרכזיים; חג הסוכות, אהבת ישראל ושמחת תורה. המאמרים בגיליון מתחלקים לפי נושאים אלו ובוחנים אותם בדרכים שונות הקשורות כולן ומאירות את חג זה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מצוות השמחה של חג הסכות 5
א. מ. הברמן - פיוטים לסוכות מתור כ״י של "הגניזה" 15
ד"ר שמואל ספראי - סוכות בירושלים בימי בית שני 20
ד"ר שמואל אברמסקי - ארבעת המינים בימי בר־כוכבא 23
ד"ר פנחס רוזנבליט - מימים נוראים לזמן שמחתנו 26
הרב מרדכי הכהן - מנהגי שמחה ב״זמן שמחתנו" 28
הרב זאב גוטהולד - שמחת זמננו 35
מ. ש. גשורי - צלילי יהודי ספרד בחג האסיף 44
ד"ר דניאל גולדשמידט - על קריאת החג 48
אמוץ כהן - על מגילת קהלת 50
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין - חג הסוכות ביהדות המזרח 52
ריא״ף - עיצומו של חג- אהבת ישראל 57
מ. ה. בן -שמאי - אהבת ישראל ואהבת הבורא 58
יצחק אלפסי - "אהבת ישראל" בחסידות 66
בצלאל לנדוי - סדר ההקפות בימי חג הסוכות 70
חיים לשם - על מנהג עתיק בשמחת תורה 76
אברהם יערי - ברכה לקהל ביום שמחת תורה 78
הרב מנחם הכהן - מצוות השמחה ושמחה של מצוה 85
יהודה רצהבי - פיוטי שמחת תורה במחזור תימן 89
אפרים צורף - סוכות ושמחת תורה באמנות היהודית 92
אלעזר לוין - תורה אורה לבאר אורה 94