גיליון 15 באוקטובר 1961

נושא הגליון המגילות הגנוזות במדבר יהודה

מבוא: גיליון זה עוסק במגילות הגנוזות במדבר יהודה. המאמרים בגיליון עוסקים גם בתוכן עצמו של המגילות שנמצאו במדבר יהודה וגם בכתות מדבר יהודה שכתבו את המגילות הללו ושימרו את הטקסטים המופיעים במגילות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן התפילין ממדבר יהודה לאור ההלכה 5
הרב מרדכי פירון הכתות בימי הבית השני 16
ד"ר דוד פלוסר כתות מדבר יהודה ותקופתן 22
ד"ר יעקב ליכט מקומה של כת מדבר יהודה בין התנועות הדתיות של בית שני 28
א. מ. הברמן מגילות מדבר יהודה וכותביהן 32
ברוך קנאל הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות 41
אברהם ברוידס בעקבי הגנוזות / שיר 49
פרופ׳ יחזקאל קוטשר הלשון העברית והארמית של מגילות ים המלח 50
אשר וייזר הנוסח המקראי של המגילות בראי הפרשנות 54
ד"ר חיים מ. י. גבריהו בעל מגילת ההודיות 62
שרגא גפני מלחמת בני אור בבני חושך 66
אפרים צורף אגדה ומסתורין בסיפור למך 68
חיים לשם מגילת ברית דמשק 74
שמואל חגי הטהרה והטומאה אצל כתות מדבר יהודה 80
בצלאל לנדוי תגליות מדבר יהודה 84