גיליון 5 בדצמבר 1961

נושא הגליון חג החנוכה 1961

מבוא: גיליון זה עוסק בחג החנוכה. הגיליון מתמקד ברובו בניסים ותופעת הנס הקשורים לחג. המאמרים מתעסקים בניסים בהקשרים שונים; ביחס ובמשמעות שהדת היהודית נותנת לניסים, בסיפורים ושירים על ניסים, ניסים ספציפיים שקרו ועוד סוגים שונים שהמאמרים בגיליון סוקרים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מלכות בית החשמונאים לאור ההלכה 7
ש. שלום קרב עד / שיר 17
הרב מרדכי הכהן הנס בהלכה 18
הרב עבדיה הדאיה הנס בתורת הנסתר 34
ד"ר יוסף היינימן הלל, ברכה והודיה על הנסים 38
הרב זאב גוטהולד משמעות הנס באמונת היהדות 42
ד"ר דוד פלוסר הנס בישראל ואצל האומות 55
הרב מרדכי פירון הנס במשנת רב סעדיה גאון ורמב״ם 60
שמואל חגי הטבע כנס במחשבה החדישה 66
ד"ר יהושע הורוביץ מוטיב הנס בספרות הרבנית 68
הרב מנחם הכהן התופעה של הנס ומשמעותה 70
חיים לשם "עם המלומד בנסים" 74
ד"ר דב נוי בעלי נסים בסיפור העממי 78
מנשה רבינא נסי אבותינו והשתקפותם במוסיקה 86
יוחנן טברסקי על הנסים / סיפור 92
ד"ר יום־טוב לוינסקי על הנסים לאבותינו ברציפות הדורות 96
אברהם ברוידס שני שירים 99
א. מ. הברמן פיוטים לזכר הנסים 100
חיים שוארצבום סיפורי נסים ונפלאות בפולקלור הערבי 103
בצלאל לנדוי נסים ונפלאות בתורת החסידות 108
יצחק אלפסי הנסים כעליות החסידים לארץ ישראל 120
אפרים דוידזון הנס בפולקלור ובהומור היהודי 124
שרגא גפני מערכת בית־צור ונס פך השמן 130
מרדכי בן־יחזקאל משיח אילם / סיפור 136
אברהם יערי האמנם נשתכחה גבורת החשמונאים? 138
ד"ר ברוך קנאל המשבר בתולדות החשמונאים 152
אפרים צורף לבקעת בית ידים / סיפור 160
דוד דוידוביץ סמלים זרים ומוזרים במנורת חנוכה 162