גיליון 5 בפברואר 1962

נושא הגליון הפזורה היהודית בימינו

מבוא: גיליון זה סוקר את הפיזור של היהודים בארצות השונות וההשפעה של פיזור זה על היושבים בארץ ישראל. המאמרים בגיליון עוסקים הן בסקירה כללית של יהדות התפוצות וגם בבחינה ספציפית של קהילות שונות המפוזרות ברחבי העולם.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן גלות עשרת השבטים לאור ההלכה 5
פרופ׳ אריה טרטקובר בעיות היסוד של הפזורה היהודית 16
פרופ. ש. ה. ברגמן הנוער הישראלי ויהדות התפוצות 22
משה פראגר היהודים בעולם לאחר השואה 24
הרב מנחם הכהן ״דע את עמך״ — סקירה על הפזורה היהודית 32
ד"ר אפרים שמואלי יהדות ארצות הברית 46
יעקב לשצ׳יבסקי היהודים בברית המועצות 56
מנחם פיטרמן המאבק על קיום היהדות ברוסיה 70
ש. שחריה הקהילות שמאחורי מסך הברזל 72
וולף פרי יהדות אנגליה 84
משה קיטרון יהדות אמריקה הלטינית 86
הרב פרופ׳ ל. י. רבינוביץ יהדות דרום אפריקה 96
פרופ׳ א. שוראקי יהדות צפון אפריקה 98
אברהם בן-יעקב קהילות ארצות ערב, הבלקן והמזרח הרחוק 100
ד"ר ל. ברנשטיין קהילות באירופה 108
דניאל קארפי הקהילה היהודית באיטליה 112
דוד מלכיור היהודים בארצות הסקנדינביות 116
ד"ר יום־טוב לוינסקי בעקבות עשרת השבטים 118
משה בר יודא הפלשים 124