ימי הפורים 1962

7 במרץ 1962

מבוא: גיליון זה, היוצא כמידי שנה בחג הפורים, מתמקד בעיקר בהומור ובדחנות ביהדות אך עוסק גם בנושאים שונים הקשורים כולם לחג הפורים ובאים להרחיב את הידע על חג זה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - יסודות הנצח במגילת אסתר 6
הרב מרדכי הכהן - הומור סטירה ובדיחה בפי חז"ל 8
ד"ר אליהו אשתור - הומור בספרות העברית בימי הבינים 20
הרב מרדכי פירון - יחס חכמי ישראל להומור ולסטירה 22
שמואל חגי - שעשועי לשון בספרות ישראל 25
א. מ. הברמן - מסכתות פורים לנוסחאותיהן 28
הרב מנחם הכהן - שעשועי פסוקים בשיחות חולין של ת"ח 42
ד"ר דב נוי - הקיימת בדיחת עם יהודית? 49
חיים שוארצבוים - בדחנים וליצנים מפורסמים בישראל 57
חיים לשם - היהודי כנושא ללעגם של הגויים 64
ד"ר ישראל אלדד - פשר מדיני למגילת אסתר 66
בצלאל לנדוי - תענית אסתר במסורת ישראל 74
ברוך קנאל - מחצית השקל 75
אברהם יערי - הקשרים בין יהודי פרס וארץ ישראל 78