חג הפסח 1962

18 באפריל 1962

מבוא: גיליון זה, שיצא לרגל חג הפסח, מוקדש ברובו לנושא הים בקריעת ים סוף והים בכללי במקורות היהדות. המאמרים עוסקים באגדות, שירים וסקירה הלכתית והיסטורית של הנושא. בנוסף, מצאים בו מאמרים שונים הקשורים לפסח.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - פסח דורות 8
הרב מרדכי הכהן - הים בהלכה 18
חיים לשם - יורדי ים במקורותינו 32
ד"ר זאב וילנאי - הים הגדול, ים המלח, כנרת ומפרץ אילת 36
ש. שלום - ים / שיר 57
אמוץ כהן - הימות של ארץ ישראל וישוביהן 58
ד"ר דוד פלוסר - ישראל והים בימי הבית השני 62
הרב מרדכי פירון - הנס על ים־סוף 68
הרב מנחם הכהן - הים בהשקפת חז"ל 72
שמואל חגי - בריות של ים 76
שרגא גפני - מלחמות ישראל על הים 80
מנשה רבינא - הים במוסיקה 89
דב גינזבורג - אוצרות הטבע בימים של ארצנו 90
מרדכי בן יחזקאל - מעשה / סיפור 92
בצלאל לנדוי - עוברי ימים בישראל 94
ד"ר דב נוי - סיפורי ים בפי העם 110
אברהם ברוידס - מארץ ים / שיר 111
אברהם יערי - נסים על הים למחברים ולספריהם 112
א. מ. הברמן - קריעת ים־סוף בפיוט 118
ד"ר יום־טוב לוינסקי - על פני שבעה ימים 122
יעקב אבן חן - ארבעת המסגרים / סיפור 128