גיליון 15 במאי 1962

נושא הגליון מלחמה במקרא

מבוא: גיליון זה עוסק בנושא המלחמה במקרא ובהיסטוריה היהודית. הגיליון מתייחס לנושא הלחימה גם מהפן המוסרי העוסק במה מותר ואסור במלחמה וגם מהפן ההיסטורי הסוקר מלחמות ודרכי לחימה במקרא.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מלחמת מצוה ומלחמת רשות 5
פרופ׳ א. ש. הרטום על המלחמה במקרא 16
ד"ר יהושע עמיר המשמעת הצבאית והמוסר הדתי 18
אמוץ כהן נשק וכלי מלחמה במקרא 22
ד"ר ישראל אלדד שירת המלחמה במקרא 30
משה דוד הר פרשת כהן משוח מלחמה בתקופת המקרא 36
הרב מנחם הכהן המצור במוסר המלחמה 40
חיים לשם גיוס ומערך המלחמה במקרא 42
עמוס חכם מהליכות צבא ישראל בימי קדם 48
ישראל אפעל דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות 50
מלכה שורץ מלחמות וכיבושי יהושע בן נון 54
שרגא גפני מלחמות השופטים 74
פרופ׳ יחזקאל קויפמן מלחמת אהוד עם מואב 78
ברוך קנאל מלחמות שאול ודוד 80