גיליון 7 ביוני 1962

נושא הגליון חג השבועות 1962

מבוא: גיליון זה, העוסק בחג השבועות. מתרכז במתן תורה ובמקרא בכללי. המאמרים בגיליון עוסקים בסוגיות שונות הקשורות למקרא ולתנך וגם מאמרים הקשורים לחג השבועות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מתן התורה כתיבתה ועריכתה 7
אורי צבי גרינברג מן המחזור ״תורה ומלכות״ / שבי שירים 17
א. מ. הברמן התנ״ך בישראל ובעמים 20
י. ל. גירשט חיתום כתבי המקרא 36
ש. שלום תנ״ך /שיר 45
חיים לשם פרשנות המקרא אצל חז״ל 46
הרב עבדיה הדאיה התורה שבכתב בתורת הקבלה 50
שמואל חגי המקרא באגדות חז״ל 54
מרדכי בן יחזקאל הרב והתלמיד / סיפור 60
בצלאל לנדוי תרגומי המקרא ומעמדם בישראל 64
הרב זאב גוטהולד ראשוני מפרשי המקרא 74
עמוס חכם מסורת המקרא 78
פרופ׳ משה גושן־גוטשטיין לשון המקרא וייחודה 82
הרב מנחם הכהן רעיון האדם והבריאה במקרא 88
ישעיהו מאורי מובאות מקראיות בספרות חז״ל 90
ד"ר דוד פלוסר המקרא אצל אומות העולם 100
מנשה רבינא התנ״ך במוסיקה היהודית ושל האומות 105
פרופ׳ מ. צ. סגל בועז ורות 114
מ. ב.לרנר דוד המלך ומפקד העם 118
יהודה רצהבי ערכי תורה ורוח של יהדות תימן 122
דוד דוידוביץ "חיתולי" ספר תורה 126
ראובן קשאני שבועות אצל יהודי אפגניסטן 134
ש. רז ״באר החסידות״ / ביקורת ספרים 136