חג השבועות 1962

7 ביוני 1962

מבוא: גיליון זה, העוסק בחג השבועות. מתרכז במתן תורה ובמקרא בכללי. המאמרים בגיליון עוסקים בסוגיות שונות הקשורות למקרא ולתנך וגם מאמרים הקשורים לחג השבועות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מתן התורה כתיבתה ועריכתה 7
אורי צבי גרינברג - מן המחזור ״תורה ומלכות״ / שבי שירים 17
א. מ. הברמן - התנ״ך בישראל ובעמים 20
י. ל. גירשט - חיתום כתבי המקרא 36
ש. שלום - תנ״ך /שיר 45
חיים לשם - פרשנות המקרא אצל חז״ל 46
הרב עבדיה הדאיה - התורה שבכתב בתורת הקבלה 50
שמואל חגי - המקרא באגדות חז״ל 54
מרדכי בן יחזקאל - הרב והתלמיד / סיפור 60
בצלאל לנדוי - תרגומי המקרא ומעמדם בישראל 64
הרב זאב גוטהולד - ראשוני מפרשי המקרא 74
עמוס חכם - מסורת המקרא 78
פרופ׳ משה גושן־גוטשטיין - לשון המקרא וייחודה 82
הרב מנחם הכהן - רעיון האדם והבריאה במקרא 88
ישעיהו מאורי - מובאות מקראיות בספרות חז״ל 90
ד"ר דוד פלוסר - המקרא אצל אומות העולם 100
מנשה רבינא - התנ״ך במוסיקה היהודית ושל האומות 105
פרופ׳ מ. צ. סגל - בועז ורות 114
מ. ב.לרנר - דוד המלך ומפקד העם 118
יהודה רצהבי - ערכי תורה ורוח של יהדות תימן 122
דוד דוידוביץ - "חיתולי" ספר תורה 126
ראובן קשאני - שבועות אצל יהודי אפגניסטן 134
ש. רז - ״באר החסידות״ / ביקורת ספרים 136