גיליון 19 ביולי 1962

נושא הגליון ימי בין המצרים 1962

מבוא: גיליון זה, היוצא בימי בין המצרים, מוקדש למקומות קדושים שנמצאו בעת יציאת הגיליון בידי צבאות זרים. המאמרים בגיליון סוקרים את המקומות הללו ומרחיבים עליהם במטרה להזכיר ולציין אותם גם כשההגעה אליהם הייתה בלתי אפשרית.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן "בין המצרים" 7
אורי צבי גרינברג שני שירים ברומי 9
ד"ר א"י ברור ירושלים — שמותיה וכינוייה 12
פרופ׳ יהושע גוטמן ירושלים בשירתו של פילון הזקן 16
פרופ׳ נחמן אביגד מבנים עתיקים בירושלים 24
הרב מרדכי פירון איסור העליה לירושלים בתקופת רומי 28
ד"ר ברוך קנאל הר־המוריה 30
יעקב רימון מעל הר־ציון/שיר 37
הרב מנחם הכהן הכותל המערבי 38
ד"ר דב נוי הכותל המערבי בסיפורינו העממיים 46
הרב מרדכי הכהן הר־הזיתים 50
ד"ר שמואל אברמסקי קברי המלכים 62
דוד בנבנשתי נחל קדרון וכפר השילוח 66
אמוץ כהן קבר רחל 68
יהודה בורלא זכרונות על קבר־רחל 70
שמואל חגי מערת המכפלה 72
ד"ר יוסף ברסלבי קבר יוסף בשכם וגבעת פינחס 78
מרדכי בן יחזקאל ריח בין המצרים/סיפור 86
חיים שוארצבום המקומות הקדושים בא״י במסורת האיסלם 88