לזכרו של הרב יהודה לייב הכהן מימון ז"ל

31 באוגוסט 1962

מבוא: גיליון זה, המוקדש כולו לזכר הרב יהודה לייב הכהן מימון ז"ל, מקבץ בתוכו סקירה של אדם מיוחד זה. בגיליון ישנם זכרונות מפי אנשים שהיו מקורבים לו ומאמרים שונים המוקדשים גם הם לזכרו.

תוכן העניינים
אין מחבר - תולדות חייו של הרב י״ל הכהן מימון 5
הרב י. ל. הכהן מימון - ברית הנצחים בין ישראל לארצו 8
הרב שלמה גורן - הסייף והספר 13
גאולה בת יהודה - אבא וביתו 16
דוד בן גוריון - שלוש אהבות 24
הרב שלמה יוסף זוין - מראשיתו 26
שילה רפאל - עזבונו הספרותי 30
יהודה אבן שמואל - בעל "שרי המאה" 32
הרב משה קצנלבוגן - במחיצתו 34
שייך אמין טריף - זכרונות 40
ד"ר דב יוסף - יהודי גאה 41
הרב ראובן מרגליות - לא פסק פומיה מגירסה 41
הרב מרדכי פירון - סמכות עליונה לחוק ומשפט 42
ד"ר ברוך קנאל - מן הכנסת הגדולה ועד לסנהדרין 46
מ. ב.לרנר - יחסי תנאים ואמוראים 60
בצלאל לנדוי - הרבנים וראשי העדה בירושלים 64
אברהם יערי - תולדות הישוב היהודי בחברון 84