ימים נוראים 1962

28 בספטמבר 1962

מבוא: גיליון זה, שיצא בזמן ימים נוראים, מוקדש לאמונה ומוסר המידות ביהדות. בשני נושאים אלו עוסקים המאמרים בגיליון והם נבחנים במחקר,במחשבה והגות, בדברי ספרות ובהיסטוריה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - האמונה והתפתחות המדע 3
אלוף יוחאי בן נון - עקידה מן החולין 15
אורי צבי גרינברג - שיר המהלך הגדול: ממדבר עד היכל 17
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - שפה והתגלות 20
פרופ׳ א. ש. הרטום - האמונה במקרא 24
י. ל. גירשם - האמונה והאפיקורסות 26
פרופ׳ דב סדן - בין אודם ולובן 46
הרב מרדכי פירון - אמונה תמימה וחקירת האלוקות במשנתם של רס"ג וריה״ל 50
ש. שלום - אות זמן / שיר 55
הרב מנחם הכהן - אמונתו של המאמין הראשון 56
הרב זאב גוטהולד - המוסר והאתיקה של היהדות 58
פרופ׳ דוד פלוסר - מוסר היהדות ומוסר האומות 64
פרופ׳ אהרן ו. זיגמן - היחס בין הדת והמוסד 70
בצלאל לנדוי - תנועות של מוסר ומידות בישראל 78
י. א. זיידמן - לשון ספרות המוסר 86
שמואל חגי - המידות בעולם החי 90
מרדכי בן יחזקאל - הכל תלוי ברצון / סיפור 94
פרופ׳ יהודה אליצור - דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה 96
עמוס חכם - מוסר ומידות במקרא 98
חיים לשם - מידותיו של הקב״ה 104
ד"ר יום־טוב לוינסקי - תיקון המידות 112
ד"ר יהושע הורוביץ - מוסר ומידות במשנת הראשונים 120
ד"ר בנימין דה פריס - מידות לפנים משורת הדין 128
שמעון תודר - כפרת עוון 130
ד"ר אברהם גולדברג - יומיים ראש השנה בארץ ישראל וביטול התקיעות בחג שחל בשבת 132
רפאל וייס - זכרון האבות בהפטרה במנחה של יום הכיפורים 136
ד"ר ברוך קנאל - בתי כנסת עתיקים בגולה 142
יוחנן טברסקי - הסב והנכד / סיפור 146