גיליון 28 בספטמבר 1962

נושא הגליון ימים נוראים 1962

מבוא: גיליון זה, שיצא בזמן ימים נוראים, מוקדש לאמונה ומוסר המידות ביהדות. בשני נושאים אלו עוסקים המאמרים בגיליון והם נבחנים במחקר,במחשבה והגות, בדברי ספרות ובהיסטוריה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן האמונה והתפתחות המדע 3
אלוף יוחאי בן נון עקידה מן החולין 15
אורי צבי גרינברג שיר המהלך הגדול: ממדבר עד היכל 17
פרופ׳ ש. ה. ברגמן שפה והתגלות 20
פרופ׳ א. ש. הרטום האמונה במקרא 24
י. ל. גירשם האמונה והאפיקורסות 26
פרופ׳ דב סדן בין אודם ולובן 46
הרב מרדכי פירון אמונה תמימה וחקירת האלוקות במשנתם של רס"ג וריה״ל 50
ש. שלום אות זמן / שיר 55
הרב מנחם הכהן אמונתו של המאמין הראשון 56
הרב זאב גוטהולד המוסר והאתיקה של היהדות 58
פרופ׳ דוד פלוסר מוסר היהדות ומוסר האומות 64
פרופ׳ אהרן ו. זיגמן היחס בין הדת והמוסד 70
בצלאל לנדוי תנועות של מוסר ומידות בישראל 78
י. א. זיידמן לשון ספרות המוסר 86
שמואל חגי המידות בעולם החי 90
מרדכי בן יחזקאל הכל תלוי ברצון / סיפור 94
פרופ׳ יהודה אליצור דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה 96
עמוס חכם מוסר ומידות במקרא 98
חיים לשם מידותיו של הקב״ה 104
ד"ר יום־טוב לוינסקי תיקון המידות 112
ד"ר יהושע הורוביץ מוסר ומידות במשנת הראשונים 120
ד"ר בנימין דה פריס מידות לפנים משורת הדין 128
שמעון תודר כפרת עוון 130
ד"ר אברהם גולדברג יומיים ראש השנה בארץ ישראל וביטול התקיעות בחג שחל בשבת 132
רפאל וייס זכרון האבות בהפטרה במנחה של יום הכיפורים 136
ד"ר ברוך קנאל בתי כנסת עתיקים בגולה 142
יוחנן טברסקי הסב והנכד / סיפור 146