חג הסוכות 1962

12 באוקטובר 1962

מבוא: גיליון זה, היוצא לרגל חג הסוכות, מאגד בתוכו מאמרים העוסקים כולם בחג. המאמרים סוקרים את חגיגת חג הסוכות בזמנים ומקומות שונים ובוחנים את החג עצמו ומנהגים שונים הננהגים בו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חג הסוכות בימי עזרא ונחמיה 5
ש. שלום - מחול האבוקות / שיר 13
פרופ׳ דוד פלוסר - זמן שמחתנו 14
ד"ר דב נוי - "סוכת דויד הנופלת" 20
אמוץ כהן - סוכות וארבעת המינים 24
בצלאל לנדוי - הושענא רבה 30
ד"ר ברוך קנאל - סמלי חג הסוכות באמנותנו העתיקה 42
הרב מנחם הכהן - שמחת תורה 46
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ - סוכות באפריקה הדרומית 50
ד"ר ש. שבת - סוכות בין יהודי ברית־המועצות 52
ראובן קשאני - מנהגי חג הסוכות באפגניסטן 56
ישעיהו מאורי - חידון לחג הסוכות 62
מנשה אונגר - מכתבים של חסידי ברסלב בברית המועצות 68
אברהם יערי - יום טוב אחרון של חג — יום טוב של מתנת יד 80
אברהם רותם - סוכות אצל לוחמים יהודים בצבאות העולם 90
שמחה רז - "מכלול המאמרים והפתגמים" / בקורת ספרים 96